Vežbajte svesnost sa decom

deca

Naučite decu da prepoznaju svoje emocije. Deca treba da nauče kako da povežu svoje emocije sa iskustvima koja im se dešavaju, a da razumeju taj osećaj i to kako se to manifestuje u njihovom telu. Hajde da ih zajedno ohrabrimo da porastu u ljude koji će imati zdrave uvide u svoju paletu emocija. Sedite zajedno sa njima i podelite kako se osećate. Kako situacija u kojoj smo utiče na vas. Dajte im primer. Onda im pomozite sa pitanjima. Da li se, na primer, kada osećaš ljutnju u isto vreme osećaš kako ti se u grudima steže srce? Da li, kada se raduješ nečemu, osetiš kako ti se znoje dlanovi?

Potvrdite i prepoznajte njihove emocije. Deca često odgovaraju sa frustracijom i tugom kada su tužna. Iako te situacije nama ne deluju tako obiljno. Zato je bitno da im mi pomognemo da razumeju da je ne osuđivanje ključno. Zato sedite zajedno sa njima, i objasnite im da je zaista u redu da se plaše ukoliko je situacija opasna. Da je u redu da su nezadovoljna, ako njihove potrebe nisu zadovoljene. Svakako im treba objasniti da, iako osećaju ne lagodu, iako su zajedno sa vama u ne mogućnosti da reaguju, da je to takođe u redu. Kao i  super heroji, mogu samo da delaju kada imaju priliku. Do tada je vremene da grade svoju snagu.

brown deer walking on brown grass near trees

Napravite igru safarija. Dozvolite detetu da se obuče kao da ide u avanturu. Ako imate priliku, možete da odete u šetnju, ako ne, onda to možete da uradite i u kući. Zajedno sa njima, otkrijte što više predmeta u sobi (Karen Young, 2017). Dozvolite im da sami otkriju delove stana, i da im imaju pristup, naravno uz vašu pomoć. Ako ste u stanu možete takođe pustiti neki od programa koji prikazuju prirodu i zajdeno otkrivati delove tih udaljenih mesta.