Vežba za parove

photo-1522033467113-b8db23657b96

Koliko je bitno da podelimo sa sredinom kako se osećemo, da bi preneli našu poruku na najbolji način, jednako je bitno i da slušamo šta dugi imaju da nam kažu. Aktivno slušanje, je jedna glavnih veština svih koji hoće da budu uspešni. Pomoću feedbecka koji debijemo možemo na najbolji način, da prikupimo jako bitne informacije o tome kako da prilagodimo svoje ponašanje datoj sitaciji.

Najbolji način da se ova veština savlada jeste vežbanje. Tako da možemo da nađemo osobu sa kojom možemo da vežbamo. Tako da na primer jedna osoba, treba da isprica priču koja je istinita za njih. Dok to govori, neka osvesti koliko je to osetljivo za nju i šta sve komunicira kroz tu priču.

Sa druge strane osoba kojoj je zadatak da sluša, treba da obrati pažnju na izbor reči, tempo kojim osoba preko puta nje priča, kao i kakav govor tela pokazuje. Kakva je celokupni osećaj koji se prenosi porukom.

Zatim zamenite uloge, tako da osoba koja je slušala, priča priču. Kada oboje imate šanse da slušate, i da ispričate priču, podelite jedni sa drugima, kako ste se osećali, prepričajte priču druge osobe. Tako da potvrdite da ste razumeli jasno poruku koja je trebala da se prenese.

Često se događa, da mislimo da govorimo jednu priču i da nas druga osoba, uopšte ne sluša i ne razume. Takođe i mi često u toku razgovora samo klimamo glavom, i ponašamo se kao da slušamo a u stvari, ne obraćamo pažnju na osobu preku puta nas. Samo smo zatvoreni u svom misaonom procesu. Da bi prekinuli ovaj krug, sledeći put kada u toku razgovora uhvatimo sebe da nam je pažnja odlutala, vratimo se razgovoru, pogledajte osobu u oči i nastavimo da slušamo. Možemo da postavimo i par pitanja koja će podstaći osobu preko puta nas da nam se otvori više i da shvati da smo apsoutno prisutni u razgovoru.

Leave your comment