Uverenja

hulki-okan-tabak-GZI6ZtXpx14-unsplash

Postoje naša galavna uverenja. Ta uverenja uglavnom formiramo tokom detinjstva kroz interakcije sa svojom sredimo. Mnogo su dublje uvezana u nama kroz naša iskustva. Samim tim će biti mnogo teže da i promenimo. Mogu da budu uzrok depresije i napetosti. Na primer ako se verujemo da naša romantična veza neće da nam donese dobrobit, biraćemo partnere koje će to nagovesti. Što će doneti negativne misli koje će podupreti ta duboka uverenja. Takođe ta uverenja nisu smo fokusirana na nas same već i na one oko nas. Na našu porodicu, prijatelje i našu sredinu.

Ono što je bitno jeste naša moć da dovedemo ova uverenja u pitanje. Dakle koliko su ona tačna koliko je zaista ispravno to što mislimo. Ovaj posao nije nužno moguć samo onda kada smo sami sa svojim mislima. Postoje mnogi načini da ispitam svoja uverenja. Jako nam je bitno da se time bavimo i u svakodnevnim situacijama. Jer nam one kao i mnoge druge daju odličnu osnovu da nam pokažu pravac u kome treba da se krećemo kako napredujemo i kako da menjamo stavove. Dakle ništa se neće desiti u vakumu baš zato nam je iskustvo od neprocenjivog značaja. Zatim slede pitanja poput

Koliko nam ta uverenja služe sada i ovde i koliko su ona zaista validna?
Da li su nam možda nekada bila korisna a sada više nisu?
Kada i kako su nam koristila?
Šta dobro su nam donela?
Šta sada možemo da uradimo sa njima?

Leave your comment