smalll

Očekivanja

Svi mi pripadamo sistemima ili grupama ljudi sa kojom provodimo mnogo vremena. Iskustva koja imamo nastala iz relacija i interakcije sa sistemom ili prijateljeima korsitimo kao pravila, da bi vodili svoje buduće postupke. Takođe na osnovu njih organizujemo informacije koje imamo, i planiramo svoje korake. Sa vremenom ta pravila se pretvore u očekivanja, koja prestanemo […]