Svesni Rizik

loic-leray-fCzSfVIQlVY-unsplash

Poštuj svoj put i pravi odluke koje reflektuju ono što je smisao tvoje duše.

Odluka predstavlja položaj i situaciju koju izaberemo kada se nalazimo na okretnici, ili raskrsnici. To je momenat u kome odlučimo, na osnovu informacija koje imamo ispred sebe, da krenemo u jednom ili drugom pravcu. Od nas se traži odgovornost, i doza odlučnosti, kao i sigurnost u to što smo izabrali kao opciju da je najbolja za nas u tom trenutku. Takođe i osećaj udobnosti sa tim da ono što nije naš odabir kod nas ne izaziva, tugu, ili kajanje, nego da ga posmatramo kao pomoć koja nas je pocetila, da ono što smo smartali ispravnim samo dođe još više do izražaja.

Takođe ono što je jedino sigruno jeste da nikada i ni u kojim uslovima mi ne možemo da znamo ishod situacije. Jedina izmena koja potvrđuje pravilo je da u situcijama u kojima postupamo na isti način, uvek da dobijemo isti ishod.

Dakle jedino siguran izbor može da nam da isti rezltat. Što tada celu situaciju dovodi do apsurda, jer prosto nema smisla praviti odluke o promenama, ako želimo da nam ishod bude isti.

Kada pričamo o svesnim izborima, mi tada znamo da želimo promenu. Prosto želimo da ono što smo do sad dobijali kao rezulatat više ne bude tako. Tada krećemo u avanturu, i odlučujemo da promenimo složaj ponašanja i ishoda koji smo do sad imali.

Zbog svega navedenog, jako je bitno da smo svesni svakog dela procesa tokom donošenja odluke, a i svih situacija pre. Zato što odluka zapravo predstavlja zbir svega što smo u toj fazi doživeli kao bitno, kao putokaz.

U svakoj odluci tehniči postoji rizik, pošto svaki korak koji povučemo nosi sa sobom nesigurnosti. Tako da to sve utiče na percepciju u donošenju odluka vezanih za situacije kao i procenu dostupnih opcije i eventulanih odluka. Kroz procenu rizika mi možemo da biramo mudrije i jasnije.

Svesno donošenje odluka sastoji se od:

Posmatranja

Svesnost nam daje moć da napravimo pauzu i da usmerimo pažnju na ono što je sad ispred nas. Ono što kod nas izaziva paniku ili stvara ubrzan rad srca to je ono na šta treba da obratiš pažnju, da budeš sa tom emocijom u momentu. Da je osetiš i da je pratiš. Normalna je, jer izlaziš iz zone konfora i nisi sigurna u ishod. Samim tim, kada je prihvatimo mi tada sa mnogo više lakoće možemo da pristupimo sledećem koraku.

Postavljanje ciljeva

Cilj u modernoj psihologiji ne predstavlja kraju destinaciju nije nešto što određuje mesto i momenat nego samo jedan korak na putu u procesu, emociju koju tražimo. Dakle cilj je samo jedna prekretnica, koja nema apsultno nikakvu vrednost veću od bilo kog drugog koraka, on je samo motivacija i skup znakova koje treba da pročitamo. Kao što kaže izreka u cilju nema kraja, jer zapravo, kraj dolazi samo onda kada apsiltno nemamo ni jednu jedinu opciju ispred sebe, a to se u realnosti ne dešava.

Opcije su tu da nam daju putokaze ništa više od toga, a naše je da od tih opcija mi izaberemo ono što je najviše u skladu sa nama i našim vrednostima.

Identifikacija rizika
Kada radimo analizu rizika, mi identifikujemo sve moguće negativne strane ishoda i procenjujemo kolika je šansa da se iste ostvare. Onda kada smo procenili vrednost rizika, tek tada možemo da krenemo da tražimo načine kako da taj rizik menjamo da bi dobili najefikasnije rešenje. Te strategije mogu da budu da izbegnemo rizik, da ga podelimo sa nekim ili da ga prihvatimo tako da uticaj tog rizika na nas bude što manji.

Procena rizika

U ovoj fazi procesa, identifikujemo opasnosti koje mogu da ugroze naše vrednosti i sagledavamo sve moguće opcije. Ovo su par pitanja koja mogu da ti pomognu:

Šta može da pođe naopačke?
Koja je šansa da nešto pođe po zlu?
Koje su posledice rizika?
Šta je dobro što dobijam iz nove situacije?

Evaluacija

Šta može da se uradi po tom pitanju?
Koje opcije imamo?
Koji su gubitci, koje dolaze sa odlukom?
Koje posledice odluka ima na budućnost?

Reevaluacija

Kao i svaka situacija, reevaluacija je deo procesa. Kada se pokrenemo u pravcu koji želimo, mi tada činimo prve korake, tek nakon određenog vremena, dobijamo rezultate onoga što smo uradili. Ti rezltati su nam putkoaz za dalje korake, i apsolutno su važni, zato što nam oni omogućuju jasne znake, o tome kako se osećamo u tom delu procesa i koliko smo daleko ili blizu naše ciljane emocije. Tada možemo da uradimo opet procenu po analizi koja je gore navedena, i da onda krenemo dalje sa novom strategijom. Nikada ne smemo da zaboravimo da imamo beskonacno opcija,i da smo mi ti koji biramo da li ćemo i kako reagovati.

Zato nikad ne zaboravi da je sve to igra.
Da možeš da izabereš uvek drugo skretanje.
Zakaži seansu na sofijaborojevic@gmail.com tako da možemo da zajdeno nađemo najbolji mogući pravac za ono što želiš da postigneš.

Leave your comment