Skromnost je jedna od vrlina koje je skoro nemoguće odglumiti. Iako kao vrlina nije tako poželjna u današnjem društvu, svakako je bitna. Na engleskom se na primer koristi reč Humus (što dolazi od reči Zemlja na latinskom), dakle ostati na zemlji, bez obzira na to šta se dešava oko nas. Zapravo možda najbolja definicija ovog koncepta bi bila opis čoveka koji poseduje duhovnu smirenost koja potiče od njegovog razumevanja sopstvenog mesta u široj slici. Ujedno je jedna od najbitnijih veština koja drži društvo zajedno, jer samo ako prepoznajemo značaj svakog pojedinca možemo da napravimo razliku. Takoreći, ona predstavlja mindset za sebe, način života.
Dakle nekog ko ne shvata svoje potrebe, želje, pobede ili emocije previše ozbiljno. Ali ova vrednost zapravo nema nikakve veza sa slabostima, koje joj se često pripisuju. Kada vidimo nekog za koga smatramo da je skroman, obično ga označimo kao nekoga koga lako možemo da pređemo ili da njegove potrebe zaobiđemo. Deluje da je ono što je on manje bitno. Zapravo njeno značenje je suprotno.

Worthington et al. (2017) je definisao ovaj koncept kao

• Tačna samoprecepcija
• Skroman pogled na sebe i svoje potrebe
• Orijentisanost ka drugima

Tako i nauka poput psihologije pronalazi veze između skromnosti i sposobnosti da učimo i da se razvijamo. Kao i povezanost ovog koncepta sa ljudima koji su spremni da čuju mišljenje drugih, da saslušaju njihove lekcije. Takođe ova vrednost je povezana i sa većim zadovoljstvom u životu i boljim društvenim funkcionisanjem.

Grčki filozofi smatrali su da je mudrost biti skroman i otvoren ka stvarima koje ne znamo. Kao i da je bitno da imamo stav prema svetu, koji je otvoren za nove izvore znanja, a to je jedino moguće ako imamo uvid u to da je sve oko nas prilika koja je može da nam pruži mnogo.
S obzirom na današnje ciljeve samorazvoja i samoostvarenja, može da nam deluje kao da je skromnost nešto što će nam samo stati na put. A zapravo, samo sa stavom da je svako oko nas vredan pažnje i ljubavi, možemo da prilazimo ljudima, otvoreni i sigurni da od njih nešto možemo da naučimo.

Ovo su par načina na koje možete da razvijete ovu veštinu

1. Stvaranjem uvida u to koliko se žalimo.
2. Osuđivanje drugih za postupke koje mi smatramo lošim.
3. Napiši tri stvari za koje si zahvalan svakog dana.

Lista knjiga na ovu temu
The Handbook of Humility: Theory, Research, and Applications
The Routledge Handbook of Philosophy of Humility

Leave your comment