Saosećanje

meghna-r-mY5kbG_xr3k-unsplash

Saosećanje

Saosećanje je prosto rečeno miran, brižan i prijateljski pristup u situacijama
koje su komplikovane. Moć samosaosećanja je u tome da nas poveže sa onim
što je naše teško osećanje. Nudi nam pristup koji se razlikuje od toga da
okrećemo glavu od onoga što nam pada teško da vidimo.
Počinjemo sa empatijom, osećanjem povezanosti. Kada osetimo i primetimo
koliko je bitna ljudska povezanost, nešto prelepo se desi – prestane da postoji
osećaj irelevantnosti.

Šta je Samosaosećanje?

Samosaosećanje se sastoji od toga da tretiramo sebe na isti način na koji
bismo tretirali prijatelja koji prolazi kroz neki težak period. Iako taj prijatelj
radi stvari koje nam deluju kao nešto što nije adekvatno, ili ne odgovara našim
standardima, mi svakako treba da volimo tu osobu, jer znamo da je naš
prijatelj mnogo veći od onoga što mu se trenutno dešava.
Zašto je bitno

Osobe koje imaju veliki nivo samosaosećanja, imaju veće osećanje sreće, kao i
veću satisfakciju životom, svesnije odnose sa drugim ljudima, manje napetosti
i depresije. Takođe imaju jasnije razvijenu rezilijentnost, koja im daje šansu da
se bolje nose sa emocijama koje su teške.
Kada smo svesni svojih patnji, i odgovorimo sebi sa saosećanjem, stvari
počinju da se menjaju. Naučimo kako da prihvatimo svoj život, bez
unutrašnjeg osećaja savršenosti, i samim tim pružimo sebi snagu potrebnu da
rešimo problem.

Ranjivost

Samosaosećanje je siguran izvor unutrašnje snage koja pojačava hrabrost i
povećava otpornost, kada se nalazimo u teškoj situaciji. Samim tim i ranjivost
postaje naša snaga. Kada smo ranjivi, više smo u kontaktu sa sobom, dobijamo
zdraviji način života koji nam pruža mnogo dugoročnije zadovoljstvo. Tako da
postajemo manje samokritični i osećamo veću ljubav za sebe i svoje izbore.

Leave your comment