„Samo brinem“ etiketa

worry

Prvi korak je definisanje brige. Napravite razliku između brige i konstruktivnog rešavanja problema. Briga uključuje konstantno ponavljanje istih misli, dok rešavanje problema predstavlja pristup koji će omogućiti da on bude rešen. Ova tehnika je jednostavna i zahteva od osobe da označi etiketom „samo brinem” misli koje su takve, i odmah zatim vrati pažnju na svoje disanje.

Svaki put kada primetimo kod sebe da počinjemo da brinemo, treba takve misli ponovo označiti sa „samo brinem”. Nije bitno da li primetimo da smo brinuli tek posle dva sata, odmah ili posle deset minuta. Najbitnije je ovu tehniku iskoristiti da osvešćivanje trenutaka u kojima brinemo. Ona je bazirana na neosuđivanju i nekritikovanju svojih misli. Zato je bitno da ne menjamo etiketu, koja treba da ostane „samo brinem”, a ne „nemoj da brineš”.

Ova tehnika je vrlo moćna, jer je, kod ljudi koji je praktikuju, primećeno da misli koje ih brinu, nestaju u narednih nekoliko dana. Kada se osećamo udobno, možemo da primenimo sistem etiketa na „samo sumnjam” ili „samo kritikujem” misli. Poenta je u tome da ne izbegavamo negativan stimulus, već da praktikujemo neosuđivački stav označavanjem etiketom „samo…”