Referentna tačka

Mindfulness-Section-Image

U ljudskoj prirodi je da sve poredi sa referntnom tačkom. Ta referentna tačka se odnosi na ono sa čime poredimo sebe, svoj konačni cilj ili poziciju na koju želimo da stignemo. Takođe ona može biti predmet, pozicija u firmi koju želimo, osobina koju druga osoba poseduje, a koju mi želimo da razvijemo… Kada odradimo određeni zadatak uvek poredimo to šta smo postigli sa ciljem koji treba da postignemo.

Najjasniji primer su testovi, raznih tipova. Postoji tačna skala, po kojoj znamo kakvu ćemo ocenu dobiti u poređenju sa određenim standradom. U privatnom životu to može da se odnosi na karakteristike koje želimo da ispoljimo. Na primer želimo da razvijemo veštinu emotivne inteligencije, upišemo kurs, i onda kroz svoje ponašanje poredimo kako se ta veština razvila.

Ono čemu nas mindfulness uči jeste da treba prvo da budemo svesni svojih veština, resursa i kapaciteta. Kada osvestimo svoje sposobnosti, postaje nam zaista  lakše da shvatimo da je jedina referentna tačka ono što mi imamo sada. Dakle da jedino možemo da poredimo svoj napredak sa onim odakle smo krenuli.

Jedna od tehnika mindfulnessa jeste meditacija. Pomoću nje razvijamo mnoge sposobnosti, neke od njih su:

  • imaćete bolju koncentraciju
  • bićete manje agresivni
  • poboljšaćete imunitet
  • anksioznost i strahovi će postati vaša prošlost
  • nosićete se uspešno sa stresom
  • smanjićete bol u telu
  • bolje ćete spavati
  • upoznaćete sebe i svoje potrebe

Tako na primer u svačijem životu postoji osoba ili heroj koji nam daje motivaciju da budemo bolji, da budemo poput njega ili nje. Počinjemo da tražimo načine da razvijemo osobine poput njihovih i da se ponašamo na sličan način kao i oni. Ne tako retko mislimo da nismo uspešni jer nemamo iste kapracitete, ne postižemo iste rezultate kao taj naš heroj.

Minfulness je tu da nas oslobodi od tih sprega. Dake vežbanjem meditacije, kratkih vežbi svesnosti, razvijamo sposobnost da imamo uvid u to koliko i kako možemo da razvijemo svoje sposobnosti. I da počnemo da radimo kao naši heroji, ali sa svojim kapacitetima i na svoj način. Mi smo tu da vam pomognemo da razvijete te veštine.