Psihologija Tima

tim

Da bi imali ili bili deo efikasnog tima jako je bitno da se razmotri kako se razvija taj isti tim od početka. Formiranje i stvaranje tima zahteva vreme. Tako da grupa ljudi polazi od ideje da su samo skupina stranaca, do ideje da su jako bitan deo tima koji ima svoj zajednički tim. Istraživač Bruce Tuckman predstavio je model od četiri faze za stvaranje stailnog tima.

Model

Sastoji se od četiri faze. Forming, Storming, Norming i Performing. Svaka od faza je ključna, i jednako bitna.

Forming

U ovoj fazi svi članovi tima, su optimistični i prijatni. Neki su napet možda zato što ne razumeju ulogu koju imaju u timu, dok su drugi uzbuđeni jer misle o izazovu koji je ispred njih. Lider u toj fazi ima jako bitnu ulogu, baš zato što uloge svakog dela tima nisu jasne kao ni cilj. Ova faza može da traje kreatko, i da kroz rad na projektu, uloge se razbistravaju.

Storming

U ovoj fazi svako ko je deo tima, gura granice koje su napravljene u prvoj fazi. Ispituje svoju moć, koliko može da promeni, da uradi. U ovoj fazi može da dođe do dosta konflikta, ili čak da se tim raspadne. Često ovde izađe kao problem činjenica da različiti delovi tima, imaju različit način funkcionisanja, kao i način rada. To može da izazove frustraciju.

Takođe Storming može da se dogodi u fazi u kojoj tim menja strategiju rada ili zadatak, ili u sitacijama u kojima dolazi do preraspodele zadataka unutar time. Ili ako nije došlo do jasne definicije uloga, kao i velikog raskoraka između onoga što je zapravo stanje i zadatak pojedinaca i njegovih veština. Tako da svako od njih može da iskusi stres i jer nemaju još uvek establišovan proces ili jasne odnose u timu, kao i na koga tačno mogu da se oslone.

Norming

Tim u ovu fazu dolazi polako. Ova faza počinje kada se svi izazovi rešavaju unutar tima, postaje jasno koliko je vredan koji kolega, i stvara se poštovanje svačije uloge, kao i uloga lidera. Kada svaki član tima shvata dugog kao važnu kariku. Jedan od drugog traže pomoć i daju jednim drugima konstruktivan feedback. Stvara se jak nivo pripadnosti, i jasan i jedinstven napredak prema cilju.

Jako je bitno naglasiti da timovi mogu da iz ove faze pređu u sledeću, ali i da se vrate u storming fazu.

Performing

Tim je u ovoj fazi kada rade jako, bez varnica ili ne sporazuma koji ometaju performans. Takođe kada je sturktura u timu kao i procesi predstavljeju potporu, i daju podršku svim delovima tima. Lider ima šansu da jasno delegira zadatke, i lako razvija tim. Glavno osećanje u timu je da je sve lako i da sve ima smisla, kao i da iako neki deo tima nije na najvećem nivou performansa, to ne ometa, generalno napredovanje tima.

Adjusment

Mnogi timovi dođu u ovu fazu jedanom. Na primer, kada se završi projekat, tim se sam rekonstruiše jednostavno i prirodno za drugi projekat. Tim postaje celina koja je fleksibilna, i stablina. Jedini izazov je ako je budućnost ne sigurna ili nije jasno kako će izgledati sledeci projekat. Tada se tim vraća u jednu od predhodnih faza.

Praktični Saveti za Team Leadove

Kao team lead, tvoj zadatak je da u skladu sa sitacijom i fazom vodiš tim. Jedan od načina hje da pratiš određene korake.

  1. Identifikuj u kojoj je stazi tim, prema opisama gore navedenim.
  2. Sada razmotri šta timu fali da bi prešao u sledeću fazu.
  3. Zakaži redovne procene faze u kojoj je tim, i prilagodi svoje ponašanje u skladu sa tim.

 

Bruce Tuckman 1965 original ‘Forming-storming-norming-performing’ concept; Alan Chapman 2001-2013 review and code.

Leave your comment