Procena efikasnosti mindfulness programa na mentalno zdravlje tokom trudnoće i za vreme ranog materinstva (randomiziran uzorak)

fe-ngo-bvx3G7RkOts-unsplash

Perspektiva

Materinstvo je ovično jako strensan period za žene, čak 15 do 85 posto novih majki oseća postpartum depresiju. Ova studija je dizajnirana da bi procenila koliko mindfulness terapija pomaže kod porođaja i psihiče podrške mladih mama.

Uzorak

Uzorak je izabran na bazi random kontrole, počeli smo sa procenom trudnica koje su primljene na trudničko. Totalni broj uzorka, je bio 74, one su bile u starosnoj grupi od 25 do 35 godina. Trening se održavao jednom nedeljno u trajanju od 3h, i jednom nedeljeno su imale meditaciju ćutanja koja je trajala 7h. Procena je odrađena i na kraju 3 meseca post partum.

Rezultati

Primecena je znatana razlika u stresu i deprseiji. Znatno su bili bolji rezultati u grupi koja je imala interveniju. (F = 7.19, p = .009 and F = 7.36, p = .008, respectively).

Proces u kome žena postaje majka, je stresna tranzicija koja uključuje promene, koje su takođe dugotrajne i kratkotrajne, kao i promene u unutrašnjim tokovima, kao i u eksternom ponašanju. Ova promena može da uplaši ženu i postavi pitanja kako sa teškim emocijama i dodatnim strsom, koja ostavljaju nove majke, mnogo ranjivijim za postpartum depresiju.

Postoji veliki broj istraživanja koja pokazuju da roditeljski stres i depresija, daju simbolične ekspresije, osećaja bespomoćnosti, koje utiču negativno na intimni život i socijalnu stranu života nove majke, kao i na posledice koja su kratkotrajne i dugotrajne. Sa druge strane mindfulness terapija i trening je pokazala odlične rezultate, kada se radi o razvoju fleksibilnosti, smanjenja nivoa stresa, kao i povećanja nivoa sreće i celokupnog zadovoljstva životom.

Leave your comment