Posejdon

daniela-poli-kOKtzyCQpC0-unsplash

Posejdon je grčki bog mora, zemljotresa i konja. Postoji značajna razlika između njega i Pontusa personifikacije mora i najstarijeg grčkog predstavnika bogova. Njegovo ime znači, muž od zemlje ili gospodar mora. Oreginalno je bio jedan od šestoro dece Korona koje je Zevs spasao.

Njegovo glavno obeležeje je triton, pretpostavlja oreginalno sredstvo za lov na ribe. Tako je i predstavljen kao zaštitnik vode na Zemlji, i time je dobio na zvanju glavnih bogova zajendo sa Zevsom i Hadom.

Kao bog zemljotresa Posejdon je takođe povezivan sa zemljom, shodno tome najstariji hramovi posvećeni njemu u grčkoj su bili na ostrvima, često jako blizu vodenih basena, ili potoka. U tom aspektu bio je povezan sa konceptom stabilizacije. Čime je i štitio ljude od zemljotresa, praveći balans između vode i zemlje. Ovo prenešeno značenje je povezano sa činjenicom da u svakodnevnom životu, naveći mir nalazimo pored vode. Kada se osećamo uznemireno. Time je i moć ovog arhetipa u tome da nađemo balans, sa obzirom na to da je naše telo načinjeno skoro 80 posto od vode.

Takođe pošto je prepoznat kao bog konja, predpostavlja se da je ovaj kult poreklom iz Helenskog perioda, jer su prvi konji nađeni u 2 veku pre nove ere na tlu Grčke. Tu postoji i poveznica sa njegovim kultom i moćnim konjem Pegazom koji mu je pomagao u osvajanjima, kako legenda kaže. Takoše emocije mogu da predstavljeju divlje konje, koje opet balansom jedimo možemo da ukrotimo.

Leave your comment