Donošenje Odluka

dec

Mindfulnes je odličan alat za donošenje oduka. Baš zato što nam daje uvide i veću količinu svesnosti o tome šta imamo u sadašnjem trenutku, i kako da napravimo sledeći korak. Još bitnije u kom pravcu, taj korak treba da ide. Kada smo u stanju apsolutne svesnosti, mi smo prisutni sa svojim emocijama, mislima, stanjem našeg tela i okoine u kojoj se nalazimo. Ova povećana svesnost nam daje:

  • Uvid o potrebi za doneđšenje odluke.
  • Više kreativnosti, u rešavanju problema.
  • Bolju procenu situacije.
  • Prepoznavanje granica koje imamo u tom momentu.
  • Prepoznavanje benefita i posledica odluke.

Tokom procesa donošenja oduka, sa veštinom svesnosti, mi postajemo svensi i kognitivnih procesa koji se dešavaju u toku donošenja odluka. Tako da umesto da reagujemo impulsivno, mi smo zapravo prisutni u momentu u kom, treba da odredimo pravac. I samim tim biramo ispravniji put za sebe.

Kada treba da donesemo odluku koji nam je sledeci korak, najbitnije je zaustaviti se. Primetiti, za šta je vezana ta odluka, često dok smo pod autopilotom, mi suženo vidimo glavni pokretač i razlog te odluke. Čak i ne čujemo ljude oko nas. Kroz mindfulunes mi zapravo dobijamo širu sliku, i u stanju smo da bolje saslušamo sve što nam dolazi iz spoljne sredine. Tako da treba da osmotrite šta je to što sad imamo. U kom segmentu nam manjka i kako da nadomestimo te resurse.

Takođe treba naglasiti da nikada ne treba da ispuštamo iz vida naše osnovne vrednosti, bez obzira koliko su one u skladu sa društvom u kome živimo. Dakle očekivanja sredine u kojoj se nalazimo. Jer taj pritisak, zapravo menja naš pristup celoj situaciji. Umesto da odluka bude autentično naša, ona dobija svrhu isponjivanja želja ljudi u naškoj sredini. Takođe moderna istraživanja pokazuju da je mindfulnes odlična tehnika za to.

Kada to apsolviramo, sledeci korak je da odredimo koji je pravac u kom želimo da se krećemo i skupimo informacije vezane za tu odluku, one mogu biti dostupne na internetu, u ljudima u našoj sredini…

Kada je odluka donešena i kada smo spremni da je sprovedemo u delo, onda možemo da vidimo feedback. Tačnije kako ta odluka izgeldala u realnosti i šta smo dobili kao povratnu informaciju. Ta inforamcija je zlata vredna, jer nam daje uvide što nam je potrebno da odradimo sledeći korak.