Mindfulness u Umetnosti

art5

Umetnost je prirodan fokus. To nam pokazuje i sve veća popularnost bojenja mandala. Ljudi razumeju koliko kontakt sa sobom opušta i daje nove uvide. Kada bojimo mandale mi kontroliše proces, možemo da biramo boje, uglove i šare. Isto je i sa našim mislima i emocijama.

Kada stvara, čovek se nalazi u fokusu u kom je najbitnije da se odradi zadatak, tačnije to je jedino bitno. Naša pažnja je usmerena samo na stvaranje i tako se kreativnost kanališe, a ono što dobijamo je proizvod koji zadovoljava sva čula.

Čitajući biografije slavnih umetnika primetićemo da su oni po pravilu do revolucionarnih ideja dolazili kada su bili opušteni i tako spontano primećivalnove načine upotrebe predmeta koje drugi nisu uviđali. Dobijali su uvide slične onim koja deca imaju, koristeći predmete intuitivno, a ne po uputstvu.

Mindfulness je ključan za stvaralački rad. On se sastoji iz fokusa, ne osuđivanja i prihvatanja realnosti kakva jeste. Dakle fokus je bitan jer nam daje moć da resurse koje imamo koristimo u ovom momentu i da ih koristimo pametno birajući svesno resurs koji nam je bitan za taj deo zadatka (umetničkog dela). Ne osuđivanje je važno tato što kada stvaramo, često nam padne na pamet da je ideja suluda i da možda okolina neće imati razumevanja.

Stvaranje je pravi posao, i zato treba da ga tako shvatimo. Zato je bitno da prihvatamo svoje ideje i imamo poverenje u njih, jer one su naše blago i izdvajaju nas od drugih. Sa ovim je povezan i poslednji koncept mindfulness-a, a to je prihvatanje realnosti. Dakle, da bismo uspešno gradili nove vidike i bili kreativni bitno je da imamo jasan temelj, a do toga ćemo doći tako što ćemo sagledati realnost sa svim njenim manama i vrlinama. Tada možemo da počnemo sa stvaralačkim radom koji će biti na sigurnim nogama i dovesti nas do visina do kojih nismo ni sanjali.

Na primer u slikarstvu kada je naša kreativnost u totalnom fokusu slikar je svestan svakog pokreta četkicom, isto tako je i sa pisanjem. Kada stvaramo, mi smo svesni bitnosti svakog zareza i svesni smo praznina između reči. Upravo to i jeste cilj mindfulness-a, da svaki deo lanca bude zadovoljen i da se njegova bitnost osvesti i dovede u svesnost zadovoljavajući celinu.