Mindfulnes Kao Naučno dokazana Tehnika

sciene

Skorašnje istraživanje koje je uradio Good et al., (2015) pokazalo je da treninzi koji su bazirani na mindfulnesu, postaju sve populatniji. Jedna od definicija ovog koncepta je da imamo čist um, i da smo svesni sadašnjeg momenta (Quaglia, et al., 2015; Smallwood, & Schooler, 2015). Tačnije da možemo da se fokusiramo na sadašnji trenutak bez ometanja (Dreyfus, 2011).

Ova tehnika, je nastala kao deo poslednjeg talasa u psihologiji, na bazi KBT – Kognitivno bihevioranle terapije ( Allen et al. 2006). Glavna premisa je da postoje obrazci ponašanja i mišljenja koje koristimo svakodnevno. Tačnije da su naše misli povezane sa našim ponašanjem. Ti obrazci imaju jasnu manifestaciju u našoj realnost (Teasdale et al. 2000). Na primer ako od ranog jutra mislimo kako će sigurno biti saobraćajne gužve, mi razvijamo animozitet prema tom scenariju. Tako da kada se nađemo u sitaciji o kojoj smo razmišljali, sva napetost koju smo gajili svojim mislim tokom tog jutra izlaći će na videlo u realnosti.

Ova naučna tehnika propagira da je sve u formi kruga u kojem svaka komponenta ima podjenak uticaj – ponašanje, mišljenje i emocije. Kada želimo da napravimo u promenimu u ishodu našeg ponašanja, treba da počnemo sa promenom jedne od ovih komponenti. U zavisnosti od tipa ličnosti, treba izabrati najbolji pristup. Kod nekih ljudi je najbolje početi sa promenama na mentalnom planu kod drugih je ključno napraviti direktan uticaj na ponašanje.

Jedan od potencijalnijh pristupa je kognitivna procena misli. Ovaj koncept je definisan kao sposobnost percepcije onoga što mislimo, tačnije način na koji ćemo razumeti naše misli (Gross and Thompson 2007). Prvo je potrebno da osvestimo svoj misaoni proces, pomoću tehnike svesnosti koju nam daje mindfulnes. Što za posledicu ima direktnu promenu uticaja na naše reakcije (Garland et al. 2009).

Kada postanemo svesni našeg misaonog procesa. Sledeći korak je da vršimo zamenu, svesnu zamenu misli onima koje će biti mnogo bolje za nas (Allen et al. 2006). Naravno za ovo postoji stručni alati koje mi koristimo. Tokom razgovora sa Vama, otkrivamo koji su to vaši obrasci, i kako zajedno da ih pospešimo. Kada dođe do promene u jednoj komponenti dole prikazanog kruga, posledica je promena celokupnog ponašanje i emotivno stanje.

Резултат слика за mindfulness cbt

Takođe istraživanja su pokazala da je jedan od mnogo brojnih benefita mindfulnesa boljitak našeg mentalnog stanja, i dobrobit mentalnog sklopa (Kabat-Zinn, Lipworth, & Burney, 1985; Kabat-Zinn et al., 1992) Pored toga, mindfulnes ima odličan uticaj na poslovni performans (Hülsheger et al., 2013, Shao & Skarlicki, 2009 ). Dakle, ova tehnika ima uporište u modernim i stručnim psihološkim istraživanjima i samim tim spada u validu psihoterapiju.

Reference:

Good, D. J., Christopher J. L. & Theresa M. G. Contemplating Mindfulness at Work. Journal of Management. 42

Gross JJ, Thompson RA. Emotion regulation: conceptual foundations. In: Gross JJ, editor. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press; 2007. pp. 3–24. 

Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delta; 1990. 

Allen NB, Blashki G, Gullone E. Mindfulness-based psychotherapies: a review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2006;40(4):285–294. doi: 10.1111/j.1440-1614.2006.01794.x. 

Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., & Burney, R. (1985). The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of Behavioral Medicine, 8(2), 163 doi: 10.1007/BF00845519.

Shao, R., & Skarlicki, D. P. (2009). The role of mindfulness in predicting individual performance. Canadian Journal of Behavioural Sciences, 41(4), 195-201. doi: org/10.1037/a0015166

Teasdale JD, Segal ZV, Williams JMG, Ridgeway VA, Soulsby JM, Lau MA. Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2000;68(4):615–623. doi: 10.1037/0022-006x.68.4.615.

Quaglia, J. T., Brown, K. W., Lindsay, E. K., Creswell, J. D., & Goodman, R. J.
(2015). From conception to operationalization of mindfulness. In Brown, K. W., Creswell, J. D., & Ryan, R. M. (Eds.), Handbook of mindfulness: Theory, research, and practice. New York, NY: Guilford.

.