proces

Zašto nekog ko ima mentalne probleme, označavmo sa stigmom? Zašto je to kod nas deo osude o tome da je on ili ona kriva za to što imaju na primer depresiju, napetost ili drugi menatlni problem?

Kod nas kao i u drugim kulturama, postoji dosta stigme vezane za mentalno zdravlje. Dakle za razliku od ostalih bolesti, poput fizičih problema, na primer rak ili neku drugu boljest. Baš zato je jako bitno da se svesnost o mentalnom zdravlju treba da bude tema, koja je javna i realna. Tako da je svima dostupno i jasno, bez puno dogme, sa jasnim razumevanjem.

Prvo je bitno da razumemo da mentalno zdravlje može da ima posledicu na fizičko telo. Na primer ljudi koji imaju problem sa depresijom mnogo manje provode vremena napolju ili u socijalnim okolnostima, što vodi do nižeg nivoa dopamina. Samim tim njihove moždane funkcije rade sporije, sa druge strane napetost može da vodi do problema sa srcem, i krvnim pritiskom, kao i problema sa insulinom.

Jedan od čestih načina u našoj kulturi koji ljudi koriste da se nose bolje sa ovim problemima, jete da koriste, alkohol, opijate i ostale sedative, ne bi li smanjili dejstvo, ovih mentalnih problema. Zapravo ovakav pristup ima kontra efekat. On čini mentalni sklop slabijim, i smanju rezilientnost. Baš zato što ima efekat koji je samo trenutni.

Prvi korak

Stigma

Jako je bitno da svako od nas uzme odgvornost za svoje mentalno zdravlje. Tako što ćemo biti svesno toga šta je to što je naš najveći izazov kada se radi o ovoj temi. Takođe dobro je da steknemo uvid u to kako želimo da promenimo svoju sadašnju situaciju. Dakle da procenimo kako je naše sadašnje stanje. To možemo da uradimo tako što ćemo jasno razumeti, kako se osećamo, možda čak i u putem stručne procene.

“Name It to Tame It”

Američko društvo psihologa, je pokrenulo odličnu kampanju u kojoj su nudili ljudima besplatne savete, i astimacije kako bi ima pomogli da steknu rutinu u stvaranju uvida u svoje mentalno zdravlje.

Alati

Baš zbog toga ovo je lista stvari koje su bitne da razumemo zašto je bitno naše mentalno stanje.

• Bolje reagujemo na stresne situacije.
• Naše zdravlje je bolje.
• Odnosi san ama bliskim ljudima su zdraviji
• Naš život dobija dulju suštinu.
• Prodiktivniji smo.

Danas postoji puno alata, na domaćem i stranom jeziku. Kao i aplikacija koje se bave ovom temeom. Engleska verzija Headspaca, je jedna od najpopularinijih.

Moje sidro je aplikacija koju sam napravila kako bi svako imao jednaku I laku šansu da razvija svoju svesnu pažnju. Kao da trenira svoj uvid u autentični život.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojesidro

Leave your comment