Manipulacija

peace

Manipulacija jedna od čestih karakteristka na koje nailazimo, takođe je jedna od onih koja je jako prikrivena. Sa vremenom opadne nivo svesti o manipulaciji, i ne vidimo da smo upleteni u mrežu. Zapravo u činjenici da je tako perfidna, nama je i teško da napravimo promenu i izađemo iz začaranog kruga. Tako žrtva manipulacije, bude zaglavljene u ulozi nekog ko nema rešenje, nekog ko je tu gde je i nema izlaza, pa samim tim ni ne vidimo potrebu da ga nađe.

Primer za to bi bio kada biste svedočili nečime vlastitim očima, ali kad ste to izneli u razgovoru, druga osoba je negirala da se to ikada dogodilo i otišla toliko daleko da vam je rekla da brine za vas i vaše sećanje o tome kako su se stvari odvijale.

Taj pristup se zove gašenje svetla i predstavja čest alat koji koriste manupulatori. Koristi se za nagađanje stvarnosti. Dakle žrtva manipulacije, dođe u situaciju da sama ispituje svoje korake i svoja uverenja, što je samim tim sprečava da napravi iskorak i sageda realno sliku ispred sebe. Dakle manipulatori će vam se predstaviti kao ljubazani i simpatičani, ali njihova je namera izbaciti vas iz igre i naterati vas da sami nagađate.

Evo još jednog primera: razgovarate sa svojim partnerom i dajete mu do znanja da razmišljate o povratku u školu da biste završili diplomski rad, a on vam odgovara da je to glupa ideja, zato što ste prestari i ne biste se uklopili sa mlađim studentima. Osim toga, vaše pamćenje nije ono što je nekad bilo i o tome ne biste ni trebali razmišljati; škola bi bila previše teška i zauzimala previše vremena.


Budući da volite ovu osobu, verujete da vam on govori istinu i ima vam u srcu najbolje interese. Verujete da vam želi dobro, ali u stvarnosti on vas kontroliš, ne želi da idete napred, ne želi da se osnažite i želi da ostanete zaglavljeni i osećate se malo i inferiorno prema njima.


U psihologiji ovo je objašnjeno kroz lanac reakcija. Dakle mi imamo ponašanje koje prati emotivna reakcija, koja vodi do određenih uverenja. Jedno od tih uverenje u ovim situacijama je bezvrednost, što možemo videti iz primera gore. Dake da bi ovaj lanac prekinuli potrebno je da stvorimo svest o tome da je manipuacija prisutna. Mi smo tu da vam pomognemo i sklonimo maglu u situacijama u kojima niste sigurni. Zajedno možemo da rešimo sve probleme.