Lilit

daniela-poli-kOKtzyCQpC0-unsplash

Adamova prva zena. Ona koje je nestala iz svih zapisa i informacija. Pitanje je zašto, ali to je tema za sebe i ostavljam svakom da nađe odgvor na to. Ona je kao i Adam nastala iz iste materije, od gline. Tako da su po rođenju bili jednaki. Samim tim i njena uloga je trebala da bude jednaka kao Adamova. Ali došlo je do disbalnsa, tako da ta njena iskonska potreba nije zadovoljena. I viša instanca i Adam su od nje tražili da se pokori Adamu i da bude inferiorna. Što je ona odbila, a posledica toga je bilo izgnanstvo.

Ona koristi:

Ples
Muziku
Magiju
Neukrotivost
Divlja žena biva
Odlučnost
Hrabrost
Spremnost na borbu

Kako bi bila slobodno i kao svoje vištine kojima stiže do slobode.

U psihologiji je dobro poznato da izgnanstvo i izopštavanje ostavlja mnogo veće posledice nego bilo kakva direktna kazna. Ona je po legendi oterana u pustinju gde je na njoj bilo da se snađe u tom surovom okruženju bez ikakve podrške i resursa. Tako je sama sebe po legendi, iscelila, i našla svoj put.

Sa druge strane Big je stvorio Evu. Koja je bila pokorna žena Adamu. Kao što znamo za početak ona je nasta iz njegovog rebra, samim tim i po rođenju ona predstavlja inferiorniju figuru. Tu i počinje glavna razlika između ova dva lika. Kako biramo svoju poziciju i mesto u rasporedu koji nam je predodređen? Ovo pitanje važi i za muškarce i žene. Dakle arhetipovi su unisex i nemaju polne određenosti. Zato je bitno da počnemo sa prepoznavanjem tih delova sebe.

Dalje legenda o Lilit kaže da u njoj probuđena velika količina, krivice, osuđivanja, supresije i potrebe za poštovanjem autoriteta. Baš zbog tog velikog pritiska, ona je stvorila otpor i bila odlučna u tome da ne žrtvuje sebe i svoju veličinu zarad prihvatanja. Tako iako odbačena ostaje verna sebi i goloj autentičnosti i ličnosti koju predstavlja. Kao i neizmernoj slobodi, koju ima u sebi.

Baš zbog toga ona je jedina koja je predstavljena sa krilima, na svim figurama i slikama. Dakle ta njena autentičnost joj je dala slobodu i širinu, koja je mogla da se ispolji samo na njen način. Time je ona dobila nagradu za izbore koje je pravali, i za hrabrost da izađe iz zone konfora. I sa vremenom je i rasla njena moć, moć da bude jednaka u svetu patrijarhata. Da ima pravo, da pokaže svoje telo, svoju moć, svoju mudrost, i da za to traži jednako zadovoljstvo.

Legenda o njoj je i povezana sa Mesecom, tako se kada je mesec u punoj tamnoj strani zove Lilit. On je tad najtamniji, ali je jednako bitan za stvaranje mladog meseca i novog ciklusa koji dolazi. Samim tim je to podsetnik da treba da razvijemo svoju tamnu stranu da je gledamo sa postovanje, da je Sekna o kojoj Jung priča jednako bitna kao i bilo koji drugi deo ciklusa.

Ujedinjavanje ova dva arhetipa, Eve i Lilit je ključno da bi došli do Jastva, ili totalnog ispunjenja svojih želja i svoje najbolje verzije. Tada nestaje nepotrebna euforija i padovi koji dolaze od premora, nego prosto sve teče iz jednog u drugi princip. Tu se dakle vraćamo na princip Hestije koja oko vatre okuplja sve arhetipove, i čini da oni budu sigurni i prihvaćeni onakvi kakvi jesu. Dakle postoji divlja neukrotiva strana, koja može da se pretvori u negaciju života. A to je kada lutamo bez cilja, i suprostavljemo se samo bi da bi bili suprostavljeni, bez cilja i odmora. Potrebna je istrana Eve, koja zna da priprada, da bude brižna i da razume svoje mesto u poredku, tako da joj služi za rast i razvoj. Tada je misao koja nas pokreće polazna tačka, i dolazi iz mira i saznanja da biramo svoje bitke jasno bez toga, da u njih ulazimo sa strahom i iz bežanja, već sa moći otpora i željom za najbolju verziju sebe. Tada ne isceljujemo samo sebe i svog partnera, nego i ceo poredak i društvo u kom živimo.

Leave your comment