Krvi nije voda

krv

Jedna česta narodna izreka. Verovatno postoji dugo u našoj kulturi i predstavlja arhetip uverenja koje imamo. Kada malo bolje sagledamo, iz te rečenice stoji toliko mnogo informacija. Prvo je da je krv nešto što nas povezuje mnogo više od vode i svega ostalog. Da ljudi koju su u krvnom srodstvu, imaju sasvim različit vid povezanosti, tačnije na nekom nivou mnogo dublji.

Kada se ova narodna mudrost prebaci na psihološki nivo shvatamo da ona predstavlja opis veze srodnika. Samim tim pokazuje koliko je ta veza bitna i koliko je tipična samo za ljude koji su nasledno povezani.

Još je Jung pričao o našim arhetipovima, dakle o ideji da na svetu postoje već određeni prototipi ideja i verovanja, i da smo mi samo kombinacija njih. Dakle da u Kashi (univerzalnom znanju), postoji na hiljade kutija sa određenim karakteristikama, a da svako od nas bira u koje će smestiti u svoje ponašanje.

Na primer postoji arhetip žene. Ta žena je vredna, radna, verna, postojana… Svaka žena shodno tome bira karakteristiku koju želi da živi. Tako da smo limitirani na beskonačnost opcija, koje imamo u pogledu toga, šta kao žena želimo da predstavljamo.

Isto je tako i sa širim konceptima kao što su porodični odnosi. Mi nosimo u svojoj kulturi, jednu sliku toga kako porodica treba da izgleda. Sliku o tome ko su njeni članovi, kako se oni međusobno odnose, koje su njihove vrednosti, čemu streme. Sa druge, strane svaka porodica ima specifična uverenja i dinamiku koja se razvila kroz vreme i kroz spajanje familija kroz brakove i decu.

Ono što je za pojedinca bitno tu jeste da prepozna te složaje ponašanja i da uradi sve što je u njegovoj mogućnosti da promeni ono što je disfunkcionalno i da prenese na sledeću generaciju zdravije načine ponašanja. Psihoterapija je odlična strategija koje nam pomaže da steknemo uvid u ono što je deo nas i da menjamo delove koje želimo.

Shodno tome, nekada je rešenje u velikoj filozofiji i imenima poput Kanta i Hegela, a nekada je sva mudrost sakupljena u narodu i prostim rečima. Samim tim i rešenje je u nama samima, našim svakodnevnim odnosima, kao i uverenjima koje nosimo kroz generacije i kulturu.

Leave your comment