Kratka vežba prisutnosti

clock

Ključ  mindfulnesa nalazi se u tome da ovaj šareni svežanj darova bez straha odvežemo, odaberemo jedan, i iskoristimo ga na najbolji način. Da bismo mogli da izaberemo dar koji nam je baš u toj situaciji potreban, potrebno je uvežbavanje pomoću kratkih vežbi. jedan takav primer je laka vežba koju, svakodnevno, svako od nas može da praktikuje: fokusiranje na ono što se dešava sada.

Navijamo alarm na svaki pun sat u toku dana i postavljamo sebi pitanja: „Šta se baš sada dešava u mojoj okolini? Kako se osećam?“ Tako razvijamo upliv u trenutno stanje. Taj uvid nam dozvoljava da, u skladu sa resursima koje imamo u datom momentu, efikasnije odradimo zadatak koji je pred nama. Nemojte stavljati sebe pod pritisak da mo- rate dugo da zadržite pažnju, potpuno je normalno da nam misli lutaju. Naravno da je u početku teško, jer to nije deo naše rutine.