Korona Virus i Stanje uma

covid

Statistike koje viđamo svaki dan su zaista zabrinjavajuće, kao i sve ostale informacije vezane za novo nastali virus i globalnu situaciju. Možemo lako da uvidimo kako smo svi na ovoj planeti jednako uključeni u sve procese.

Situacija u kojoj smo može da nam koristi da vidimo svet iz nove perspektive. Prva stvar koju možemo da zapazimo jeste koliko je svako od nas uključen u sve što se dešava na planeti. Da postojanje zajedničke svesti nije samo Jungovsko predviđanje nego i jedna realna stvar. Strah izaziva isto ponašanje kod ljudi koje žive u Americi, Malti i Australiji.

Druga stvar koja je očiglendna jeste, da smo zajedno u polju informacije. Sve informacije koje dolaze do nas su dostupne svima ostalima na planeti. Ono što pravi razliku je naša percepcija tih podataka. Ta činjenica nam ukazuje da je samo na nama da protumačimo to što vidimo. Dakle, na nama je izbor.

Moramo da prihavimo koliko smo svi ranjivi i izloženi ovom globalnom uticaju. Jedini način da ostanemo zdravi i mentalno i fizički, jeste da vodimo računa sa kim smo u kontaktu. Kada ovo kažem ne mislim samo na ljude i potencijalnu zarazu nego i na informacije. To znači da treba da razmislimo dobro kako prosuđujemo sitaciju.

Mindfulnes, i svesnost koju nam ova tehnika daje kao veštinu može mnogo da nam pomogne. Možemo da počnemo od toga, da sagledamo činjenice. Dakle statistika, i predlozi Svetske Zdravstvene Organizacije daju nam uvid u sitaciju. Sledeći korak je da uporedimo to sa onim što već znamo. Kada to uradimo, steći ćemo širu sliku.

Ne osuđivanje i prihvatanje kao glavne veštine ove tehnike mogu da budu od jako velike pomoći. Time ćemo na informacije gledati kao na nešto što je došlo iz pisama osobe, koja ima svoje strahove jednako kao i mi, te možemo da sagledamo stvari drugačije. Ta informacija dolazi iz tog konteksta. Taj kontekst je trenutno pogođen određenim problemima. Dakle, da li je možda i ovaj tekst obojen tom istom bojom zbog situacije?

Katastrofalne misli psihološki koncept koji predstavlja, naša uverenja, da postoji nešto negativno ili zastrašujuće. Da ta negativna konotacija treba da se proširi na sve u našem životu. I da je ishod zasigurno negativan. Da je sve deterministički negativno. Zato kada nas obuzme panika, i počnemo da mislimo katastrofalne misli o tome šta se dešava oko nas, treba da se zaustavimo. Pogledamo oko sebe, i uvidimo da postoje i dobre stvari oko nas. Neka nam to da mir. Samim tim će se i naše globalno gledanje na sitaciju promeniti.

U zaključku bih dodala da je bitno da udahnemo duboko, pogledamo sitaciju i verujemo da će se iskreno sve rešiti za najveće dobro. Sagledamo svoj život i pružemo šansu da ovo vreme iskoristimo da shavtimo šta je to što je nama bitno. Koji su nam ciljevi i ljudi dragi, i koliko zaista imamo podrške i sigurnosti oko nas.