Kolektivni narativ

gold

Kolektivni narativ, je praksa koja je nova u polju psihologija. Izgradnja ovog pravca nastala je kao deo narativne terapije, koja traži rešenje grupi, pojedincu i zajednicima koje su prošle kroz određenu socijalnu patnju. Pa samim tim pripisuju sebi i drugima, određene karakteristike. I tako kroz priče o sebi i svojim iskustvima, koje delimo u svojoj sredini, mi ne samo da stvaramo sliku o sebi kod drugih nego i kod sebe.

Ideja ovog pravca jeste da smo mi ti koji grade svoj identitet. Jedan deo pravca, kaže da je ono što nas čini uglavnom skup naših iskustava, a da ih mi kao individue uobličimo kroz naše prepričavanje i kreiramo to što jesmo. Deo tog narativa može da bude bilo šta što mi shvatamo relevantnim. Od toga, kako smo odrasli, gde smo i kako živeli, kakva smo iskustva imali… sve je to samo puzla u onome što pričamo kada se predstavljamo.

Mi zato imamo izbor kako želimo da živimo u svetu kome smo deo grupe kojoj pripadama. Ako želimo da napravimo promenu polazimo od toga, da treba da promenimo narativ koji izgovaramo. Dakle prvi korak je da ga budemo svesni. Hajde sad da prvežbamo.

1. Napiši rečenicu kojom se predstavljaš.

Ova rečenica je obično ono što koristiš godinama. I menja se kroz promene u našem životu kao i kroz naše odluke. Zato je bitno da je prvo budemo svesni, kako bi znali šta je to što želimo da menjamo.

2. Odluči koje su to promene koje želiš da napraviš.

Dobro je da znaš šta je to što želiš. Da budeš sigurna u to kako i šta želiš da preskočiš ili dodaš opisu sebe i svoje ličnosti. Zato hajde da vidimo zajedno kako možemo da to sprovedemo u delo.

3. Sledeći put kada dođeš u situaciju u kojoj se prestavljaš, pokušaj da ovaj put naglasiš šta je to što bi volela da bude drugčije pa iskoristi to kao deo svoje priče, umesto ustaljene rečenice koju bi inače koristila.

Sve je stvar igre i naše odluke da ostanemo fleksibilni i da se setimo da imamo pravo da biramo kako želimo da živimo. Za početak dovoljno je da razumemo da mi pravimo svoj identitet, a i da živimo u skladu sa istim na toliko načina promenjljivom pričom o sebi. Zato je u redu da sama biraš svoj pravac i ulogu koju igraš u svom životu i životu drugih.

Leave your comment