Kako da Zadržimo Pažnju za Vreme Posla

focu

Danas živimo u vremenu u kome postoji mnogo prepreka koje vode do toga da nam pažnja lako odluta. Ono što često smetnemo sa uma je kvalitet pažnje. Dakle koliko ćemo dobro odraditi zadatak ne zavisi samo od toga koliko pažnje posvećujemo nečemu, nego kakvog kvaliteta je ta pažnja, da li je usmerena sa dobrim ciljem i da li pratimo kako se stvari odvijaju iz momenta u momenat.

Postoji par veština koje nam mindfulnes daje u cilju boljeg fokusa naše pažnje:

U toku radnog dana, ne samo tehnologija nego i ljudi, oko nas mogu da budu prepreka u ostvarivanju totalnog fokusa. Zato je bitno da svakodnevno prepoznamo šta je to što nam preusmeri pogled, koji su to zvukovi koje nas nateraju da skrenemo fokus sa zadatka koji upravo radimo.

Kako bi imali odličan fokus, možemo iskoristiti veštine koje već imamo, sa podstrekom kroz mindulnes. Dakle dok smo na radnom mestu, treba da posvetimo jedan dan u toku nedelje kada ćemo dobar deo dana, posvetiti posmatranju svoje sredine i svojih zadataka.

Na poslu na primer, često nam kolege postavljaju pitanja ili imaju potrebu za neku informaciju koju mi posedujemo, to isto može da bude potencijalan izvor distrakcije. Zato je najbolje iskomunicirati, kada i kako smo najotvoreniji za razmenu informacija. Možda da im predstavimo koje nam je najbolje sredstvo komunikacije ili u koje vreme smo spremni da im posvetimo pažnju.

Pored toga i sredstva komunikacije su bitan izvor ometanja. Zato je dobro da shvatimo u kom vremenskom periodu smo najproduktivniji, u to vreme treba da isključimo sva sredstva komunikacije.

Tako ćemo najbolje steći uvide šta i kada nam odmaže i koji uslovi i situacije štete našoj produktivnosti. Zatim iskoristite te infomracije i napravite plan, tako da imamo najefikasniji i najproduktivniji radni dan.