Kako da Uživamo u Svakom Momentu?

waterin

Prvi korak je da naučimo da cenimo sve što imamo sada u ovom momentu, umesto da ostajemo zamišljeni i frustirani zašto nam ne ide u životu po savršeno zamišljenom scenariju. Tako da je promena od averzije do zaljubljivanja u sitaciju u kojoj se nalazimo, jedna od najvećih koje učenik mindfulnesa može da napravi.

Zavoleti svoj život sadrži u sebi mnoge kapacitete, a glavni su da budemo znatiželjni, prijateljski nastrojeni i dobri prema samim sebima, kao i prema svojim iskustvima. Sve ove vrline nastaju iz zdravog odnosa, koji imamo prema svojim mislima i telu. Kao i prema svakom danu, na primer možemo da počnemo dan totalno drugačije od uobičajnog.

U praksi to znači da prihvatamo sva iskustva koje imamo, bilo da su ona prijatna ili ne prijatna, ili čak neutralna. Prihvatanje svih događanja u našoj sredini, kao svih okolnosti u kojima se nalazimo. To takođe ne znači da treba da pravimo razliku između misli, osećanja i akcije. Sve te tri perspektive su podjednako bitne.

Ono što je ključna emocija jeste toplina i nežnost kojom pristupamo svakom trenutku. Zato treba da obratimo pažnju, na nešto što se u psihologiji zove uslovljena dobrota, ovaj koncept se odnosi na to da, prihvatamo i cenimo samo dobre stvari u našm životu. Po principu ovo je ono što mi sad odgovara, a stvari koje vidim kao problem, ću ignosrisati, ili ću ih odbaciti.

Mindfulnes nas uči da baš u sitacijama u kojima se ne osećamo udobno, treba da nađemo izazov, ali možda još vaznije, i saznanje da je to deo nas, koji treba da ispratimo. Zato je bitno da smo prvenstveno u miru sa samim sobom. To je najbolja polazna tačka.

Jedna od strategija koju mindflnes propagira jeste da svaki put kada se nađemo u situaciji da nam nešto ne prija i da nam je ne udobno, odemo korak u nazad i da počnemo sa razumevanjem odakle dolazi taj otpor koji osećamo. Dakle, trebalo bi da udahnemo duboko, i osmotrimo sitaciju oko sebe, ljude sa kojima interaktujemo, prostor u kom se nalazimo.

Bitno je da zapamtimo da ova vežba nema cilj da promeni to kako se osećamo već da nam da novi uvid, taj uvid će nas voditi ka novom obrazcu ponašanja. Samim tim i novom feedbeku sredine na istu, što na kraju vodi ka novim odnosima, i životu sa kojim ćemo biti mnogo zadovoljniji.