Kako da se bolje slažemo sa svojom nesigurnošću?

0cd618ba-fd92-4ac7-9074-77386cf1997f

Kada se nalaziš pred situacijom koja ti izaziva nesigurnost, naše emocije i misli
obično krenu da jure maksimalnom brzinom i osećamo se preplavljeno. Tada
izgubimo iz vida ko smo, šta smo i kako želimo da reagujemo u datoj situaciji. Bitno je
da se prvo setimo da nismo sami i da većina ljudi tako reaguje.

Život je generalno prepun promena. One ne moraju biti velike da bi nam izazvale
napetost. Sve oko nas stalno teče i menja se. Prosta želja svakog od nas je da ima
barem dovoljan deo kontrole, da može da napravi promenu i bude siguran u nekoliko
koraka unapred.

Jedno na šta možemo da utičemo je naša otpornost i moć da sagledamo situaciju sa
smirenošću. Da poseduje određen osećaj sigurnosti u sopstvene reakcije. Tako da
možemo da verujemo načinu na koji reagujemo sa situacijom, tj. da verujemo sami
sebi.

Mindfulness ne znači da je sve uvek u redu. Da smo stalno mirni i da je sve šti se
nalazi ispred nas lako, da smo u zenu po ceo dan. Svesna pažnja znači da kada
osećamo da nešto nije onako kako želimo, možemo sa sigurnošću da dobro sve
sagledamo i vidimo svoje slabosti kao segmente koje menjamo, i to aktivno. Dakle
ciljamo ka strpljenju, miru, kao i stabilnoj akciji.

Šta god da se nalazi pred nama potreban nam je trenutak da se saberemo pre nego
što odlučimo šta je sledeći korak. Umesto da ostanemo zaglavljeni u impulsivnim
reakcijama, strahu ili besu, potreban su trening i trud da pronađemo balans između
prihvatanja onoga što ne možemo da promenimo i krenemo u pravcu puta na kom
želimo da investiramo svoj trud.

Srž mindfulnessa je da radimo najbolje što možemo sa svojim iskustvom i da imamo
dobru navigaciju na putu kojim idemo, sa puno ljubavi prema sebi.

Kratka vežba:

1. Kako izgleda situacija pred kojom se nalaziš?
2. Primeti kako um počinje da dodaje prošla iskustva na ono što vidiš sad ispred
tebe.
3. Proširi svoju pažnju na kontekst situacije koja se sada dešava.
4. Kako dišeš sada?
5. Koji su sve delovi situacije ispred sebe?
6. Šta bi tvoj najbolji prijatelj sada uradio?

Leave your comment