Kako da budemo više saosećajni?

142623767_10159123302109470_6312802360450126486_n

Vodič za samosaosećajnost

Saosećanje, nam pomaže da se spojima sa drugima, da ozdravimo odnose, i da krenemo dalje, sve dok pomažemo emotivnoj inteligenciji i celokopunoj dobrobiti nas samih. Samosećanje je korak iznad empatije, zato što ona gaji našu potrebu da sve ljude oko nas oslobodimo patnje ne razumevanja.

Zašto je saosećanje bitno?

Osobe koje imaju samo sećanje imaju tendenciju da osećaju veće generalno zadovoljstvo u životu i veću motivaciju, kao i bolje fizičko zdravlje, manje napetosti i depresije. Takođe imaju bolju rezilientnost, koja im pomaže da funkcionalnije delaju u svakodnevnici. Kada smo u punoj svesti, tada manje patimo, i odgvaramo sebi sa više saosećanja i brige.

 

Šta je saosećanje?

Saosećanje je prosto rečeno, nežan i prijateljski pristup u situacijama koje su teške. To je moćna povezanost nas sa onim što je teško, i daje nam pristup situaciji koji je drugačiji od toga da okrećemo glavu.

Počinjemo sa empatijom, koja nam omogućava osećaj povezanosti. Kada možemo da prepoznamo sličnost u ljudskim emocijama, i načinima ponašanja, nešto prelepo se desi! Prestanemo da budemo ideferentni prema onome što nas okružuje.

Takođe saosećanje se sastoji od toga da tretiramo sebe kao što bi tretirali prijatelja koji je trenutno u teškoj situaciji. Bolji opis i definicija se sastoji od tri glavna elementa, koja nam pomažu da imamo na umu kada osećamo bol

Samo dobrota, opšta ljudskost (prepoznavanje da svi ljudi oko nas i na planeti prave greške i osećaju bol), i treća Mindfulness.

Česti mitovi vezani za samo sećanje

Mit

Samosećanje će nas učiniti slabim.

Istina

U stvari, samo sasećanje je siguran izvor, unutrašnje snage koja potvrđuje snagu i hrabrost. Kada smo sučeni sa problemima, ljudi koji imaju bolju sposobnost da reaguju na situaije poput razvoda ili traume su obično oni koji su više u kontaktu sa svojim emocijama.

Mit

Samo saosećanje je isto što samo ljublje.

Istina

U stvari, je totalna suportnost. Samosaosećanje, je zapravo potreba da prepoznamo svoje potrebe, tako da možemo da reagujemo više u skladu sa svojim emocijama.

Leave your comment