Istina

istina

Jedan od odlomaka Teozofije, knjige o Duši, definiše istinu na sledeći način:
“Duša razuma prožima dušu osjeta. Tko ima organ "gledanja" duše, vidi stoga dušu
razuma kao posebno biće u odnosu na puku dušu osjeta. Čovjek u svojoj duši traži
istinu; a kroz tu istinu ne govori samo duša nego kroz nju govori svijet. Što se
mišljenjem spoznaje kao istina ima samostalno značenje za svijet, a ne samo za vlastitu
dušu. 

Istina je istina i onda kada joj se svi osobni osjećaji protive. Neka se onaj dio duše u
kojem ta istina živi nazove dušom svijesti. “
Koliko je istina koje zaista znamo, i kako je definišemo, je upravo naša polazna tačka.
Ako pođemo od toga da je istina uvek lična, dakle da svako od nasi ima svoju istinu. Ne
zato što je sebičan ili ne vidi širu sliku, već zato što je svako od nas satkan od
specifičnih iskustava, koja su samo njemu ili njoj svojsvtvena. Dakle Ja mogu da
sagledam svet samo iz svoje perspektive. Mogu da se potrudim da ga sagledam sa
strane, ali ne mogu da ga vidim u celosti kao Ti. Svako od nas je poseban na svoj
način, kao I svačija istina.

Ono što je ključno jeste da je istina konstantna bez obzira na naše trenutno stanje, koje
je promenljivo. Dakle, istina je uvek ono što znam neupitno. Takoreći, istina je pitanje na
koje se odgovor sam daje. Nikada nije izmenjena samo je prilagođena situaciji.
Da li ti znaš koje su to tvoje istine koje te prate kroz život? Psihoterapija je tu da ti
pomogne da razumeš to. Da shvatiš gde se nalaziš i kakvo je tvoje najdublje Ja.

Takođe definicija istine je ona misao koja, bez obzira na to kako sredina izgleda, kako
reaguje, kako se oseća i misli, ona ostaje da postoji. Mi svi živimo u vreme određene
paradigme, bila ona o religiji kulturi, filozofiji, svakako postoji kao deo vremena i
prostora. Mi svakako delimo svoj život sa ljudima u svojoj sredini, bez obzira na to, naše
najdublje istine ostaju da postoje. Dakle ako si siguran da je nešto istina, samo provuci
kroz filter svoje sredine kao test, iako naprotiv uverenja sredine, istina ostane da postoji,
onda će ti to biti odličan pokazatelj.

Sa druge strane filozofija istine postoji i na kolektivnom nivou, tako smo uvek deo grupe
koja deli našu istinu. Sa vremenom možda sa promenom, onoga kako je ta istina
definisana, mi menjamo i grupe svojih prijatelja i sredine. Zato je bitno da smo u
kontaktu sa sobom i svojom istinom. Kako bisimo bili ne samo na putu koji nas vodi ka
ostvarenju istine, nego i u kontaktu sa realnom izgradnjom svakodnevice koja nas vodi
u pravcu koji biramo.

Svakako je psihoterapija jedan od ključeva, ne samo za to da razumemo sebe, nego i
da ostanemo na pravcu koji je bitan za naš razvoj.

Leave your comment