Integracija Ličnosti

gold

Integracija ličnosti

Integracija svega što čini jednu solidnu ličnost koja ima jasno znanje o tome odakle dolazi i gde ide, koji su to delovi koji je čine i koja vodi način života koji vodi baš tamo gde želi da stigne je najbolja odrednica uspeha. Tako postavljamo autentičan standard toga što želimo da postignemo. Stalno poredimo to dokle smo stigli i kako želimo da napredujemo.

Integracija je predstavljena u svim sistemima, a ne samo u ličnosti. Prosto svi sistemi imaju za cilj da se povežu i razviju. Da uzmu deo koji je bolji i povežu ga sa velikim sistemom koji već postoji, tako da se nadogradi i postane bolja verzija sebe. Samim tim, i manji deo dobija mnogo, jer ima udobnost velikog Sistema i nešto uz šta može da raste i osloni se.

Tako dolazi do integracija.

Kod ličnosti na mentalnom planu to izgleda ovako:

Ja sam deo starog i promenjenog sistema.
Integralni pokreti integralne misli.
Ja sam sastvaljena od starih iskustava.
I novih.
I onog što sam radila na sebi i koje delove sam popravila.
Sad je vreme da ta dva integrišem i napravim jednu zajednicu u sebi koja je zdrava, koja pravi i gradi, koja čini da se osećam celo. Integracija je spajanje, što je suprotno od dezintegracije ili razdvajanja.

Ono što predstavlja najveći izazov je kako pomiriti dve suprotne strane. Svi mi imamo polarizovane delove ličnosti, koje su nekada kontradiktorne. Samim tim i mi osećamo veći pritisak da pomirimo te dve strane i dobijemo jedan vid balansa. Više o konkretnim tehnikama sledeće nedelje.

Tako da kroz integraciju mi dobijemo odličnu simbiozu, svega što percepiramo i kreiramo. To je jedini put rasta, time spajamo nespojivo, što je neophodno kako bismo napredovali i postali najbolja verzija sebe i onoga šta želimo da postignemo. Takođe gradimo i veštine koje su nam za to neophodne.

Ličnost je sinestezija svih delova ličnosti i ličnih karakteristika, neke od njih su: inteligencija, impulsi, prirodne i stečene reakcije. Sve to mora biti organizovano i integrisano u jedinstvo. Sjedinjenje svih tih mentalnih karakteristika u ličnost čini integraciju.

Potpuna integracija ličnosti je poput ideala kojem svi težimo. Ličnost koja je sabrana predstavlja uklapanje svih karakteristika, ali sa druge strane ona je i fluidna. Dakle spremna je da se prilagodi i prepozna potrebu za promenom, i da u tim momentima proračuna dobro koliko i kako je najbolje da pronađe svoj autentični izraz. Pored toga, jako je bitno da se ta integrisanost predstavi u ponašanju. Jer ličnost nije samo metafizički koncept koji postoji odvojeno od svakodnevnice. Tako je bitno da sve promene koje primenimo na intelektualnom nivou prenesemo na fizičko ponašanje i da kada probamo da to novo ponašanje, shvatimo koliko je bitno da se prilagodi našem cilju.

Sve ideje o tome što želiš da budeš, sve do poslednje su vredne toga da ih zapišeš i razmotriš. Svaka od njih krije potencijalnu budućnost u kojoj možeš da budeš i daje ti stazu ili pravac kojim možeš da kreneš. Ti si taj koji bira da li je to dobro ili nije, ti i samo ti možeš da prepoznaš vrednost. Kao što si samo ti u mogućnosti da razbiješ zid koji postoji koji te blokira da kreneš prema onome što zaista želiš. Kada misliš da grešiš i da to što želiš nije dobro ili nije vredno, stani. Stani i razmotri opet sve detalje i ciljeve koje želiš da postigneš. Sve do jednog momenta i prečice koju možeš da koristiš.
Nekada ćeš ideje koje si zapisao pre par godina da vidiš novim očima, i pomislićeš ja zaista nisam znao šta znači to i kako se uklapa u život koji sam živeo tada ali sada znam da to ima smisla i da taj smisao postoji i dalje. Možda čak i pet godina kasnije može da nastane. Svačija ličnost na ovoj planeti je različita. I to je upravo ono što nas sve čini vrednim i daje bogatstvo ovom svetu i nama.

Takođe baš ta ideja od pre pet godina koja se spoji sa idejom koju imaš danas, može da napravi ogromnu promenu. Jer to je samo znak da ti je falila Celina i iskustvo koje si imao u procesu, to iskustvo te je naučilo i oblikovalo, dalo to je šansu da napraviš i stvoriš to što si sada.

Iako ono nekada može da bude bolno i neudobno to je samo znak da izlaziš iz zone komfora i da je to prostor u kome možeš da rasteš i razvijaš svoje kapacitete. Jer baš tada tvoja jedinstvenost dolazi do izražaja. Kao svako od nas može da pročita ovu rečenicu na određen način isto tako baš svako od nas će imati svoju stranu ove priče koja će prepoznati kvalitet i prepoznaće ono što je bitno za uspeh i proket. Naći će motivaciju u redovima koji će samo njemu služiti.

Svako od nas je vredan i sposoban da napravi život koji želi.
Svako ima svoju ličnost koja ga čini sposobnim.
Kompaktnost je ključ, promena je sigurna
Zato svesno kroz promene i ostani sabran.

Leave your comment