photo-1567848143075-0e132d6b12da

Proces inicijacije se odnosi, na fazu u kojoj, postajemo deo grupe ili društva. Takođe socijalna inicijacija može da se odnosi i na situacije u kojima menjemo faze života. Shodno tome postoje mnoge teroije koje su objasnile kako ove faze nastaju, kako se razvijaju i kako utiču na naš identitet. Ako pogledamo da svaka od faza u našem životu ima svoje značenje, lako ćemo uočiti da ona takođe ima uticaj na to kako vidimo i kako živimo naš identitet.

U starim društvima postojale su tačno na neki način iz ove perspektive možda primitivne procedure u kojima na primer muškarci postaju muškarci od dečaka ili žene postaju žene od devojčica. U nekim plemenima i dan danas, taj proces počinje isipijanjem određenih napitaka, ili možda čak, rađenjem nekih rituala. U modernom zapadnom svetu danas to je drugačije.

Bitno je reći da postoje faze inicijacije koje dolaze spontano sa godinama, one koje nastaju kada nam se desi velika životna promena, kao i one koje su veštački izazvane.

Spontane promene, su one koje dolaze sa protokom godina. Često nastaju na osnovu društvenih normi. Na primer prvo idemo u osnovnu školu, pa u srednju… Tada se naše odgvornosti menjaju. Menjaju se i naše potrebe i razumevanje odgvornosti, kao očekivanja nas samih od života, i onoga što sredina očekuje od nas. Dakle poredimo sebe sa normom i standardom u sredini.

Drugi tip inicijacije je onaj u kome nam se dese situacije u životu koje menjaju sve što smo. Nekada mogu da budu jako stresne, poput smrti roditelja, ili nekog bliskog. One su krakteristične po tome, što su često izazvane, nečim u našoj sredini, onim što je ne zavisi od nas samih. Tako da inicijalno izazovu puno stresa, i poguraju nas da promenimo celu percepciju realnosti. Takoreći, zahtevaju od nas da izmenimo identitet, i postanemo nova verzija. Obično u tim situacijama, dolazi do promene odgovrnosti, a u skladu sa tim i nastaju i neke nestigurnosti. Jer smo često zatečeni i ne spremni na promenu. Baš zato što je mi nismo izazvali sami nego je došla kao posledica spoljinih uticaja. Tada nam je potrebno vreme da se priviknemo, da testiramo nove navike i pristupe životu. Ujedno u tim momentima, dobar role model, ili neko ko će nam biti mentor na tom putu može puno da nam pomogne. Baš zato što ta osoba možda ima više iskustva u tim situacijama, i može da nam predloži rešenja, koja nama kao neiskusnima mogu da budu izuzetno vredna. Uzgled jako je bitno da zapamtimo da u tim situacijama treba da ostanemo svesni, sebe i svojih vrednosti, i da u skladu sa tim biramo korake, kao i da ostanemo fleksibinlni, to je najbolji put ka lakom uplovljavanju u novu fazu života.

Treći tip inicijacije je onaj koji mi izazivamo sami. Na primer postoje mesta i običaji koji se i dan danas koriste na primer u zemljama latinske Evrope. U tim kulturama, postoji opcija u kojoj stanovnici tih krajeva, mogu da odaberu da popiju određene psiho aktvine supstane, koje dovode do određenog stanja uma u kome, je svet totlano drugačiji od onoga što smo mi navikli da vidimo u normalnom stanju uma. Tako veliki broj evropljana u poslednjih godina bira da odlezi na ta mesta i proba totalno novu percepciju, koja im menja svest o tome kako mogu i treba da žive. Druga opcija je odlazak na daleke destinacije na kojima doživaljavamo jedan vid kulturološkog šoka. Tada sve što smo navikli da radimo više ne funkcioniše i počinjemo da menjamo svoj pristup svakodnevici. Na neki način izgrađujemo novi identitet i nove načine funkcionisanja, koje kasnije kada se vratimo u svoju kulturu, i svoj svakodnevni život možemo da primernimo i dobijemo nove upliv u svoj realnost kao i nov perceptivni pristup, samim tim i nova rešenja i opcije.

Svakako svaka promena faza je ono što je sastavni deo života. Mi biramo kako ćemo da reagujemo na nju na to kako se osećamo prema njoj i kako želimo da delujemo u odnosu na nju. Još bitije je da shavtimo da jes vaka faza sasvim normalna, i da svaka od njih zahteva našu pažnju i posvećenost. Vrlo je ljudski, da nam u početku bude neudobno, ali je sasvim sigurno da one postoje vekovima, i da su sastavni deo našeg DNKa. Tako da je najbolji način da ih priglimo sa ljubavlju i potražimo pomoć ako nam je potrebna.

Leave your comment