Identitet

ident

“Jesam dakle postojim” – Dekrat

Ova ideja je stara stotinama vekova. Ono što nam ona poručuje jeste da samo dok mislimo mi postojimo. Da li to znači da onda kada smo bez misli i bez odrednice mi nismo vredni. Šta je to što nam daje na značaju, i koje je naše mesto u sredini u kojoj smo? Sve ovo nam često uzrokuje napetost, što pokazuje i jedno naučno istraživanje.

Naš identite se sastoji, od naših misli, emocija, tela i ponašanja. Ono što je zajedničko za sve ove koncepte jeste prolaznost, nijedan od njih nije fiksiran. Dakle naše emocije i misli se menjaju iz minuta u minut, naš fizički izgled nije isti svakog trenutka i svakog dana.

Jedan od čestih razloga zbog kojih patimo jeste, jer se držimo čvrsto uverenja o našem identitetu. Što je ponekad u suporotnosti sa onim što mi zapravo jesmo, to se u psihologiji zove kognitivna disonanca.

Kongnitivna disonanca, predstavlja razliku izmedju dva koncepta koje imamo u umu. Ta razlika može biti dobra kada je posle uvida, iskoristimo da napredujemo. Ali često se događa da ostamo zagavljeni u prostoru između. Dakle u samoj razlici i da ne znamo kako da napravimo promenu i pomirimo dve perspektive, da ostanemo zbunjeni kako je moguće da smo dve suprotne ličnosti i kako da premostimo situaciju.

Tako na primer smartamo da, u jednom od naših socijalnih odnosa, mi dajemo mnogo vremena, truda, finansija… Ono što dobijamo za uzvrat nije dovoljno dobro, ne zadovoljni smo. Odatle često počinju uzroci depresije, mislimo: “Ja sam u depresiji, nema izlaza – Ja sam jaka ličnost i ništa me to ne pogađa”, “Prolazim kroz proces u kome se osecam, loše jer sam izgbio voljenu osobu. Umesto: “Ništa od toga ne karakteriše mene kao ličnost.”

Mindfulnes nas uči da je sve prolazno, da je u redu da smo tužni. Daje nam unutrašnji mir. Takođe, naš cilje je da prirodno dođemo do balnsa. Da je to sve deo našeg identita, da smo mi i tužni, i slabi, ali takođe da smo sposobni, za velike uspehe, poput odlične pate, stabilne veze…

Namena je bitna jer nam daje ideju u kom pravcu želimo da idemo. Kako želimo da se predstavimo i kome. Na nama je izbor, možemo uvek da kažemo nešto drugo o sebi.

Budite svesni da ste vi ti koji to birate, dakle možete da odaberete koje rečenice koristite kada se predstavljate u novoj sredini, za početak. Ako ste se do danas predstavljali na odredjen način, znajte da je potpuno u redu da se predstavljate na drugi način. Da vas to ne čini licemernim, ili dvoličnim.

Fokusirana pažanja na naš identitet je bitna u početku. Trebalo bi da napišemo na papir rečenicu koju koristimo kada se predstavljamo i da se igramo sa njom. Na primer jutarnje strane mogu da budu odličan alat za otkrivanje našeg identita.

Neka u početku to bude proasta prezentacija ko smo, odakle dolazimo. Sa vremenom, možemo da menjamo jedan po jedan deo. Da, postoje te faktualne informacije o name, ali koliko su one bitne danas i sada za mene i to ko sam?

Pored toga mindfulnes nas uči da budemo otvoreni i znatiželjni o drugim opcijama našeg identiteta. Tako da, umesto da žalimo za onim što nemamo, i izbegavamo ili guramo od sebe ono što ne volimo vezano za sebe, treba da se zaintereseujemo za ono što imamo i šta nas čini srećnima. Fokusirani na naše jače strane i postignuća, bez lažne skromnosi.