Svaka devojčica je imala svoj put razvoja u ženu, ili tačnije ima ga
još uvek. Ideja od tome šta je ideal ili prava karakteristika žene
nastaje iz pojedinačnog iskustva i uvek je podržana kulturom u
kojoj živimo, kao i obrazovanjem i medijima. Tako mediji često
služe kao kanal koji nam daje razne modle za oblikovanje onoga
što bi trebalo da postanemo. Uvek postoji jedna figura ili model
koji priča, sluša i živi na određen način. Naša uloga je uglavnom da
ga imitiramo. Onda kada postanemo svesni toga, prestaje uticaj
tog modela i tada mi biramo šta je to što želimo da modelujemo od
svega navedenog.

Na taj način grade se lični identitet i slika o sebi. U ovom slučaju
pričamo o modeliranju devojčice u ženu, što kasnije utiče na širem
planu ona to koje su ideologije polnih razlika, kao i šta je to
idealna figura.

Crtani filmovi poput Diznijevih mogu da posluže kao odličan
primer koliko veliki uticaj imaju ideali na formiranje generacija
devojčica. Skoro u svakom od ovih crtanih filmova, princeza se
nalazi u nevolji i pojavljuje se princ koji dolazi da je spase. Ova
ideologija je pila vodu u starijim vremenima u kojima je odnos
snaga između polova bio drugačiji nego danas. Danas je ređe naći
devojku koja bespomoćno čeka princa da je spase. Tako da devojke
same stvaraju svoje ideale, vrednosti i veštine. A muški pol je tu da
ih podrži i da im snagu da zajedno osvajaju teren i životne izazove.
Tako su prvi likovi bili Pepeljuga i Aurora, koje su fizički bile
isklesane do ideala. Dakle njihova osnovna karakteristika je bila
lepota. Negativne junakinje su bile prikazane kao ružni likovi. Što
se tiče psiholoških karateristika, princeze su uglavnom prikazane
kao likovi koji su pripitomljeni, ili im je glavna karakteristika da
budu domaćice i deo porodice. Dakle njihove aktivnosti kao i
veštine uglavnom su vezane za kuću. Njihovi lični ciljevi su da
budu pored muškarca, pa su samim tim predstavljene kao dosta
naivne.

Novije junakinje poput Mulan i Zlatokose bacaju veći fokus na
njihove lične karakteristike i razvoj ličnih veština, koje im daju
moć da budu različite i samim tim da se razviju na nove načine. Tu
nastaje razlika između onoga što je nekada predstavljalo role
model devojkama i ono što je sada poželjna slika. Takođe, princeze
modernijeg datuma imaju i mnogo realnije fiziče karakteristike i
izgledaju mnogo više kao stvarne devojke.

Tako da u zaključku možemo reći da, kako se menja društvo, tako
se menjaju i ideali. Ta relacija je uzajamno povezana i dinamika
promene je takva da se podržavaju, ali da svakako imaju veliki
uticaj jedna na drugu. Svakako da su mediji projekcija nas samih i
poželjnih karakteristika i onoga što je ideal u određenoj
vremenskoj ravni.

Leave your comment