Ciljevi u svim aspektima našeg života

goals

Cilje kao koncept nam olakšava funkcionisanje u svakodnevnom životu. Takođe društvo u kome živimo je orijentisano ka ciljevima…državnim, privatnim, poslovnim… sve je trka za nekim postignućem.

Ne zadovoljstvo nastaje, kada ostavarimo jedan cilj; drugi je odmah već određen. Tako da retko dođemo do momenta kada uspemo da osvestimo zadovoljstvo cilja koji smo postigli, kao i sve što nam je on doneo, ali i odneo. Obično ga samo preskočimo i nastavimo dalje. Tako da odluke donosimo samo na osnovu naših ciljeva, ne na osnovu puta.

Mindfulness je zato odličan posrednik u menjenju stava prema ciljevima, što je pokazalo i skorašnje naučno istraživanje. Bitno da smo svesni da je put kojim idemo do cilja bitan, naravno da moramo da znamo gde nas on vodi, ali da ne stavimo to u fokus.

Do toga možemo da dođemo kroz meditacije i vizualizacije u kojima odredjujemo gde i kako želimo da budemo za određeni period vremena.

  • Hajde na momenat da zamislimo da su naša svakodnevna sanjarenja ostvarena. Tako da smo na primer našli posao koji nas apsolutno ispunjava, srodnu dušu za kojom čeznemo…
  • Kako se osećamo sada?
  • Treba da dobro pogledamo u misaoni tok, kako izgleda taj svakodnevni trenutak, kako izgledamo mi u odnosu na tu osobodu ili sitaciju?
  • Kako izgleda naša savršena kancelarija, ljudi sa kojima radimo?
  • Kako izgleda i kako se osećemo pored našeg savršenog partnera?

Ove uvide možemo da koristimo kao ideje vodilje na putu do ostvarenja istih. Dakle svaki detalj koji primetimo tokom vizualizacije može da bude ključan na našem putu do cilja, i treba da napravimo mentalu belešku.

Najbolje bi bilo da zapišemo sve što vidimo i kako se osećamo, šta je to u sredini oko nas, što bi nam koristilo da uspemo. Detalji su ključni. Kada krenemo od njih možemo da napravimo jednu vrstu mape uma, na kojoj ćemo zapisati korake, kao i resurse koji su nam potrebni.