Blog

Stid 

Definicija stida jasno varira u različitim kulturama. Na primer u Japanu je skoro došlo do skandala kada je devojka koja je davala glas crtanom junako iz filma Frozen, uhvacena sa određeno količinom droge u organizmu. Tada je Dizni Japan, povukao sve CDove sa ovim nazivom iz prodaje. To nam govori do kojih granica ide ova […]

Dr. Andrew Huberman 

Dr. Andrew Huberman, neuro naučnik sa Stenforda, je pionir istraživanja uticaja vida na mozak. Iako ima jako znamiljivu biografiju, ono što je za njega karakteristično jeste da je u kasnim 30 tek počeo da se bavi naučnim istraživanjima, što je u akadmeskom svetu presedan. Posvetio se uglavno istraživanjima koja se bave depresijom. Ono što ga […]

Diznijeve Princeze 

Svaka devojčica je imala svoj put razvoja u ženu, ili tačnije ima ga još uvek. Ideja od tome šta je ideal ili prava karakteristika žene nastaje iz pojedinačnog iskustva i uvek je podržana kulturom u kojoj živimo, kao i obrazovanjem i medijima. Tako mediji često služe kao kanal koji nam daje razne modle za oblikovanje […]

Skormnost 

Skromnost je jedna od vrlina koje je skoro nemoguće odglumiti. Iako kao vrlina nije tako poželjna u današnjem društvu, svakako je bitna. Na engleskom se na primer koristi reč Humus (što dolazi od reči Zemlja na latinskom), dakle ostati na zemlji, bez obzira na to šta se dešava oko nas. Zapravo možda najbolja definicija ovog […]

Autentičnost trenutka 

Svaki prikaz ili situacija sa sobom nose, ono što ih čini posebnim, i značajnim za samo jedan momenat ili fragment života u kome živimo. Svaki sekund ili emocija koju prolazimo nam daje mnogo informacija. Tako na primer, kada pričamo o autentičnom izrazu bitno je da razumemo, da on može da dođe samo od prepoznavanja pravog […]

Veštačka Inteligencija 

Veštačka Inteligencija, je inteligencija koja nema koren u prirodnim izvorima, nego nastaje iz svesnosti i emocijalnosti koja je izgrađena uz pomoć mašina. Jedna od definicija je da se sastoji, od akcija koje vodi ka apsoultnom dostizanju cilja, sa najvećom mogućom brzinom. Dakle bazirana je na mašinama koje oponašaju kognitivne funkcije koje liče na ljudski um. […]

Sinhronicitet 

Sinhronicitet kao koncept je uveden od strane Karla Junga. Definicija ovog pojma je da događaji imaju značenje koje nama deluje kao koincidencija, slučajnost koja nema baš definiciju odnosa i logično poreklo, ali opet nama imaju neko značenje. Tačnije, značenje koje dajemo događaju je mnogo više intuintivno nego intelektualno. Jung je bio prvi koji se se […]

Anima i Animus Razvoj 

Anima i Animus predstavljaju nesvesni deo muškog i ženskog principa, dakle oni su deo kolektivnog nesvesnog, tačnije predstavlju opšti skup svih karakteristika oba pola, mada I lično nesvesno takođe ima uticaj na to kako osoba prisvaja ove osobine. Fokus procesa razvoja Animusa jeste da se kultiviše nezavisan stav i socijalna prihvatljivost i različitosti. Obe završne […]

Arhetipovi 

Kolektivno nesvesno po Jungu predstavlja sva znanja ovoga sveta. Sve što je ikada postojalo o svim predmetima, osobama, teorijama… dakle sve obuhvatne informacije o najmanjim i najvećim delovima ovog univerzuma. Kaša kako se zove to znanje po Jungu je jednako dostupna svima oko nas i nama, svim imamo pristup istoj na isti način i sa […]

Deca Promene 

Ljudi koji menjaju svet. Skoro je nastala serija intervjua koja se bavila, rastom naučnika koji su doneli promenu u svetu. Neki od njih su imali lake puteve postignuća, nekima je nauka otvorila velika vrata, ali ono što im je zajedničko jeste da su od malena osetili strast prema onome što im je kasnije postala profesija. […]

Fizika i Psihologija 

Fizika i psihologija su zapravo jako povezane. Baš zato što sve što postoji u nama, postoji i oko nas. Dakle, nauke koje su nastale posle filozofije zapravo dele iste principe. Tako na primer po teoriji iz fizike, postoji kontinuum. Imamo crnu materiju koja čini 73 posto svemira i svega 4 posto materije koja je vidljiva. […]

Strantuptice 

Koliko su te puta stranputice dovele na mesta u koja si hteo da ideš i da stigneš? Mislio si da je najbolje da ideš jednim putem i da će te taj put odvesti na mesto na kojem želiš da budeš. A onda se dogodi mala promena u tebi i nagovori te da skreneš sa puta. […]

Odluke 

Da li je podela ličnosti nužna? Kako možemo da znamo da donosimo sigurne odluke? Ko je taj glasić u glavi koji nam govori uradi nešto na ovaj ili onaj način? Koliko puta nam se desilo da dođemo u situaciju u kojoj mislimo da znamo šta nam je činiti i baš tada, kada pomislimo da je […]

Daoizam 

Dao je način ponašanja. Po njemu je sve deo jednog organizma. Kao što kaže veliki učitelj Lao Cung, sve radi zajedno i povezano. Dakle nema dulazima kao u Zapadnjačkoj kulturi. Čim nema dulazima samim tim nema ni centra koji kontroliše. Dakle u svetu Daoizma, svet se sastoji od komponenata koje su povezane, u kome ni […]

Istina 

Jedan od odlomaka Teozofije, knjige o Duši, definiše istinu na sledeći način: “Duša razuma prožima dušu osjeta. Tko ima organ "gledanja" duše, vidi stoga dušu razuma kao posebno biće u odnosu na puku dušu osjeta. Čovjek u svojoj duši traži istinu; a kroz tu istinu ne govori samo duša nego kroz nju govori svijet. Što se […]

Neolit kao Filozofija 

Ako smatramo da pojedinac poseduje moć da menja društvo, odnosno da menja svet oko sebe, onda shvatamo da dolazimo do promene paradigme koja postoji, paradigme u kojoj je društvo ultimativni vođa i onaj koji oblikuje svakog od nas. Na primer, u Neolitskom vremenu, naročito u oblasti Vinče, postojalo je društvo koje je svoja dobra gradilo […]

Unesite vašu mail adresu kako biste dobijali besplatne savete

MINDFULNESS-FLOW