sepr

Odvajanje

Odvojiti se fizički, mentalno ili emotivno od osobe je prirodno. Bitno je ograničiti posledice razdavanja. Biti svrstan, koliko je prostora zaista potrebno dati patnjit, napetosti i bolu je ključno. Mindfulnes nam dopušta da vidimo druge perspektive, i daje nam podršku da vidimo šta se zapravo dešava. Kada napravimo pauzu i vidimo misli, iz proste perspektive, […]

neg

Negativna Percepcija

Na primer imali smo loš dan na poslu. Osećamo se umorno iscrpljeno, nismo u najboljem raspoloženju. Samim tim i misli koje nam dolaze su negativne. Dalje, zaboravili smo da svratimo do prodavnice na primer, počinjemo da krivimo sebe da smo mogli da odradimo taj dan mnogo bolje. Sled svega toga, je da je cela naša […]

goals

Ciljevi u svim aspektima našeg života

Cilje kao koncept nam olakšava funkcionisanje u svakodnevnom životu. Takođe društvo u kome živimo je orijentisano ka ciljevima…državnim, privatnim, poslovnim… sve je trka za nekim postignućem. Ne zadovoljstvo nastaje, kada ostavarimo jedan cilj; drugi je odmah već određen. Tako da retko dođemo do momenta kada uspemo da osvestimo zadovoljstvo cilja koji smo postigli, kao i […]

body scan

The Body Scan

A typical Body Scan runs through each part of your body, paying special attention to the way each area feels. The scan moves systematically through the body: Toes of both feet; The rest of the feet (top, bottom, ankle); Lower legs; Knees; Thighs; Pelvic region (buttocks, tailbone, pelvic bone, genitals); Abdomen; Chest; Lower back; Upper […]