photo-1452109777848-a4de775da10d

Strpljenje

“A man who is a master of patience is a master of everything else” – George Savile Strpljenje je jedan od najmanje istraživanih koncepata. Kada pričamo o naučnim istraživanjima, Lavelock (2015) pokazao je da svesnost o situaciji je ključna za strpljenje. Jedna od definicija strpljenja koju je dao Fowers 2005. godine je da je strpljenje […]

proces

Sve je proces

Moderna filozofija do skora je držala do toga da je sve u cilju, da svi mi jurimo ka nečemu. Taj cilj je tu da nas motiviše, da nam da pravac u kom želimo da se krećemo i još bitnije da nam da referentnu tačku u odnosu na koju merimo svoj trenutni položaj. Cilj je dakle […]

spill over

Spill Over

Prelivanje je jedan od čestih mehanizama koji prolaze neprimećemo. U moderno doba skoro se smatra normalnim da iz jedne oblasti presipamo stres u drugu. Tačnije, da svoj stres i napetost donosimo kući, kao i da stvari koje osećamo u domu, donosimo na posao. Sa druge strane moderno društvo propoveda mit da možemo da ostavimo stres […]

past large

Unfinished Business

Pored kognitivno-bihejvioralne terapije, dosta poštovanja zauzima i geštalt terapija. Jedna od glavnih odlika ove teorije je Nezavršen posao (Unfinished Business). Koncept se odnosi na iskustva koja nismo procesuirali u situacijama u kojima su se desila, pa su samim tim ostala u nama neobrađana. To je nešto kao kada imate pending ili draft e- mail, koji […]

veze

Toksične Veze

Kakva će biti dinamika jedne veze zavisi od tipova ličnosti u njoj. Svako od nas ima svoje karakteristične crte koje učestvuju u odnosu u kom se nalazimo. To nas sve čini različitim i pruža šansu vezama da budu uspešne. Sa druge strane, da bi odnos između dvoje ljudi bio zdrav i pun potencijala jako je […]

1

Mindfulness i Porodica

I teorija i istraživanja pokazala su da postoji veza izmedju mindfulensa i roditeljstva. Autori su našli mnoge veze i došli do mnogih zaključaka, medju kojima je i da roditelji koji praktikuju mindfulness, imaju bolje odnose sa decom. Dakle ono što je ključ zdravih odnosa u porodici jeste da roditelj sluša dete sa punom pažnjem, da […]

home

Rad od kuće

U normalnim poslovnim uslovima, 2003. godine urađena je studija na Loughborough Univerzitetu, koja je pokazala da prosečna osoba proveri svoje mejlove na svakih pet minuta, što znači da im treba 64 sekunde da se vrate na zadatak koji je bio ispred njih. To je samo jedna od distrakcija koje nam se dešavaju tokom posla. Možda […]

tri stuba

Tri glavna stuba mindfulnessa su fokus, neprosuđivanje i otpuštanje

Fokusom, prihvatanjem i otpuštanjem stičemo osećanje moći: moć da sada i ovde biramo kako ţelimo da reagujemo. Daje nam slobodu da osećamo i čivimo sa uţivanjem. Nestaće kajanje i presije ţelja. Što je najvaţnije, shvatićemo da sve zavisi samo od nas. Tako ćemo ljude i situacije više ceniti. Volećemo iskrenije, sigurnije i jače. Ljubav prema […]

zemlja 2

Benefiti mindfulnessa

Kada dođemo do vrhunca mindfulnessa kao veštine, mi opušteno meditiramo, naš um i telo su potpuno relaksirani. Klizimo kroz sadašnji trenutak i kroz svoju podsvest, udišemo i izdišemo, potpuno smo mirni… I onda, odjednom, počnu da nam se javljaju misli, poput: „Da li je trebalo da operem sudove?“ Odjednom primećujemo kako se naše misli i […]

friend

5 Ljudi u tvojoj sredini

Postoji stara Kineska izreka da smo skup 5 ljudi u našoj sredini. Tačnije da karakteristike koje su odlike nama najbliđih ljudi skoro uvek reflektuju ono što smo mi. Prvo pitanje je ko su tih 5 ljudi? Oni mogu biti čanovi naše porodice, kolege sa posla, ili neki bliski prijatelji. Ono što pravi razliku jeste koliko […]