Apolon

daniela-poli-kOKtzyCQpC0-unsplash

Sin Zevsa i Lete, brat blizanac Artemide bio je Apolon. Leto njegova majke bila je izngana, i u potraza mestom gde će na svet doneti blizance naišla je na ostrvo, Delostu. Pošto je bila u strahu od Herine osvete. Devet dana i noći se mučila jer je Hera sa svojim moćima zadržala, Ejlejtiju boginju porođaja. I tako Leti onemogućila miran porod. Kada se Ejlejtiju umilostivila i došla na porod, Leta se odmaj porodila i na svet donela blizance. Odmah po rođenju bio je zadojen nektarom bogova, i amrozijum a na dar je dobio Zlatnu nit, liru, i kola zapregnura labudovima. Od Hefesta je dobio i zlatni luk i strenlu.

Prema legendi, Aplon je stigao u Delfi i odmah otpočeo bitku sa aždajom Pitonom. Našao ju je u pećini, ispod Parnesa, i ubio je strelama. Posvetio joj je svetilište i tronožac u čast bitke. Apolon je u vidu delfina, pokazao put trgovcima, i doveo Krićane da budu sveštenici u tom hramu.

Apolon je bio vezan i za Troju, tako postoji mit da je on izgradio zidove Troje, kao i da je ubio Ahila u borbi. Kasnije kao znak pobede dobija simbol lava kao svoj. I tako je štitio sve Trojance za vreme rata.
Apolon je takođe povezan i sa vegetacijom, pa je on bio zaštitnik žetve, i brani uslece. Sa druge strane njeva arhetip je povezan i sa isceljivanjem. Za vreme velikih borbi vidao je rane ratnicima, ali je u svojoj senci bacao strele sa otrvoima na protivnike. Naj poznatiji kult bio je u Delfima, gde su njegovi hramovi, bili predstavništva proročanstva. A samim tim i lečenja, jer su nekada lekari bili viđeni kao vidari.

Leave your comment