Anima i Animus Razvoj

anima

Anima i Animus predstavljaju nesvesni deo muškog i ženskog principa, dakle oni su deo kolektivnog nesvesnog, tačnije predstavlju opšti skup svih karakteristika oba pola, mada I lično nesvesno takođe ima uticaj na to kako osoba prisvaja ove osobine.
Fokus procesa razvoja Animusa jeste da se kultiviše nezavisan stav i socijalna prihvatljivost i različitosti. Obe završne faze razvoja ova dva arhetipa imaju dinamične kvalitete, kao i to da nemaju tačnu odrednicu kraja razvoja, nego da je sve deo procesa koji je konstantan.

Nivoi razvoja Anima

Termin Anima potiče iz latinskog jezika, gde je imao sinonimsko značenje sa idejom racionalne duše, života i uma. U kasnom XIX veku, ovaj termin se koristio naizmenično sa terminom temperament, da bi ga na kraju Jung vezao za mušku stranu žene.
Po Jungovoj teoriji, Anima se razvija kroz četiri faze. Tako muškarac razvija svoj arhetip kao cilj otvaranja muškog subjekta ka emocionalosti i dubljoj duhovnosti. Kao rezultat, muškarac stiče intuitivne procese, kreativnost, maštu i psihološku osetljivost.
Prvi stupanj razvoja je Eva, I dobio je ime po Adamu i Evi iz Starog Zaveta. Ova faza se odnosi na pojavu žene kao žudnje prema muškarcu. To je žena sastavljena od čula i koja navodi na greh. Muškarac u toj fazi obično ostaje zavisan od žene, on tada nema potrebu za ženom ili je ona samo svedena na njegovo zadovoljenje.

Drugi nivo je Helena, poznata iz Grčke mitologije. U toj fazi muškarac vidi ženu kao sposobnu za uspeh u svetu i kao samostalno inteligentno biće, iako nije možda potpuno savršena. Tada muškarac obično ima predstavu da nijedna žena ne može da parira njegovim očekivanjima.

Marija ili treća faza razvoja muškog principa, dobila je ime po Devici Mariji. Na ovom nivou, muškarci smatraju žene kao bića koja poseduju vrline, dakle kao izuzetno moralna bića. U ovoj fazi on ume da prepozna granicu između ljubavi i požude. Zato što zna da prepozna razliku između njegove požude i unutrašnje reprezentacije žene.

Poslednja i četvrta faza razvoja kod žena je Sofija, I dobila je ime po grčkoj boginji mudrosti. U toj fazi dolazi do potpune integracije u kojoj muškarac vidi ženu i odnosi se prema njoj kao prema ravnopravnoj osobi. Kao prema nekome za koga ima poštovanja. Takođe vidi da ona ima svoje dobre i loše strane. Dakle u njoj vidi mudrost koju prisvaja kao pomoć u kreativnim izazovima. U ovoj fazi on spaja svoju seksualnost kao i spiritualni aspekt privrženosti.

Nivoi razvoja Animusa

Po Jungovoj teoriji, postoje četiri nivo razvoja Animusa u ženi. Ovaj process podrazumeva negovanje, nezavisnosti, sovijane ne potčinjenosti. Tačnije žena razvija svoju sposobnost da veruje u svoje ideje i ciljeve. Ona je dakle sposobna za zasebne ideje u kojima ima osećaj osvešćenosti.

Tako je prvi nivo razvoja Animusa u ženi Tarzan, koji predstavlja samo fizičku snagu. Sledeći nivo predstavlja čoveka od akcije i romanse, tačnije ima kapacitet za planiranu aktivnost, poput lovca i heroja. Nešto poput Hemingveja. Treća faza razvoja je vezana za lik profesora ili sveštenika, dakle nekakvog vođu. U četvrtoj fazi, muški arhetip dobija na značenju i poverenju. Dakle tada je predstavljen kao Hermes. Neko ko ima važnu poruku koju treba da prenese dalje, on je onaj koji pokazuje put.

Leave your comment