Aktivno Slušanje

listening

Koliko je bitno da podelimo sa sredinom kako se osećemo, da bi preneli našu poruku na najbolji način, jednako je bitno i da slušamo šta dugi imaju da nam kažu. Aktivno slušanje, je jedna od glavnih veština svih koji hoće da budu uspešni! Tako što pomoću povratne informacije koju debijemo možemo da shvatimo kako da prilagodimo svoje ponašanje u datoj sitaciji.

Najbolji način da se ova veština savlada jeste vežbanje u parovima. Tako da jedna osoba, ispriča priču koja je istinita i važna za nju. Dok to govori, neka osvesti koliko je toga bitno za nju i šta sve komunicira kroz tu priču. 

Sa druge strane osoba kojoj je zadatak da sluša, treba da obrati pažnju na izbor reči, tempo kojim osoba preko puta nje priča, kao i kakav govor tela pokazuje. Kakva je celokupni osećaj koji se prenosi porukom. Zatim treba zamenite uloge, tako da osoba koja je slušala, priča svoju priču.

Kada obe osobe slušaju, i ispričaju svoju priču, podelite jedni sa drugima, kako ste se osećali. Prepričajte priču druge osobe, tako da potvrdite da ste jasno razumeli poruku koja je trebala da se prenese. 

Često se događa, da mislimo da govorimo uzalud i da nas druga osoba, uopšte ne sluša i ne razume. Takođe i mi često u toku razgovora samo klimamo glavom, i ponašamo se kao da slušamo, a u stvari ne obraćamo pažnju na osobu preku puta nas. Samo smo zatvoreni u svom misaonom procesu, i u suštini ne damo šansu da istinski čujemo šta nam se govori.

Da bi prekinuli ovaj krug, sledeći put kada u toku razgovora uhvatimo sebe da nam je pažnja odlutala, vratimo se razgovoru, pogledajte osobu u oči i nastavimo da slušamo. Možemo da postavimo i par pitanja koja će podstaći osobu preko puta nas da nam se otvori više i da shvati da smo apsoutno prisutni u razgovoru. Time ćemo ukazati poštovanje prema osobi preko puta nas i njenoj poruci, i takođe se otvoriti da čujemo neke nove informacije.