Arhetipovi

arh

Kolektivno nesvesno po Jungu predstavlja sva znanja ovoga sveta. Sve što je ikada postojalo o svim predmetima, osobama, teorijama… dakle sve obuhvatne informacije o najmanjim i najvećim delovima ovog univerzuma. Kaša kako se zove to znanje po Jungu je jednako dostupna svima oko nas i nama, svim imamo pristup istoj na isti način i sa istim načinom percepcije.
Dalje po Jungu arhetip je osnovni faktor kolektivnog nesvesnog. Njega čini živi sistem reakcija, spremnosti na reakciju i način razmišljanja koji određuju život pojedinca na nevidljiv način. Po njegovoj teoriji, arhetipovi su deo insitnkta. Dakle svaki instinkt ima svoj arhetip, i svaki arhetip ima svoju instinktivnu bazu.

Kada se arhetipovi spuste u ponašanje oni dobijaju svoju biheviornalnu formu. Dakle kada se dete, ne rađa se kao prazna tabla, već sa potencijalom da ispuni sve što jedan čovek može. Kroz svoje odrastanje ono prima nadražaje iz sredine i tako razvija sposobnost reakcija. Svaka reakcije je bazirana na instiktu, ali i na onome što je najviše odobreno od strane sredine. Arhetipovi su oslikani u svim kulturama, kao i u svim relligijama i ponašanjima, predstavljeni su tamo gde ni mi sami nekada ne možemo da dođemo, prosto su skriti.

Senka

Svaki mentalni sklop se sastoji od dela koji je dostupan svesti i onog drugog koga smatramo ne svesnim. U delu ne svesnog takođe postoji i onaj deo koji zbog svog etičkog, estetskog ili bilo kod drugog razloga ne prihvatamo ili odbijamo. Nekada je to zato što nije u skladu sa našim uverenjima, a nekada je to zato što nije u skladu sa sredinom u kojoj živimo. Svakao je uvek deo nas i našeg identita, samo nekada kada je previše pohranjen i ne primećujemoga, počinje da nas ometa u svakodnevnim aktivnostima, i načinu života.
Kada uzmemo u obzir da je senka deo nas i jasno je osvastimo, tada zasigurno preuzimamo odgovrnost za ono što je ispred nas i ono što je u nama. Tada počinjemo da razumemo da smo mi svi odgvorni za ono šta nam se dešava i da je jedina i jasna namera ona koja dolazi sa sazanjem da je senka, sveprisutna i da ne možemo nikako da je zaobiđemo ili izbegnemo. Jednostavno je deo nas. Tada čovek dobija svest o tome da sve što nije u redu sa svetom, zapravo nije u redu sa njim samim. Tako da ako želi da napravi promenu on mora, da krene da radi na svojoj senci. Samim tim ne pomaže samo sebi nego i celom svetu. Sa tim u vezi uspreo je da na teret svojih leđa stavi teret celog sveta.

Persona

Persona je predstavlja sistem psihičih funkcija. Dakle sve ono što su psihiče reakcije, i odnosi sa spoljnjim svetom, i ono sa čime dolazimo u kontak.

Leave your comment