Ekologija

eco

Richard Heinberg, (Richard Heinberg), autor i saradnik Instituta Post karbon, ističe koliko je bitno da koristimo obnovljive izvore energije. Ključno je da smo mi ti koji mogu da izaberu da koriste nešto što će doprineti boljitku. Dakle, na nama  je da napravimo taj pomak.

Hajnberg takođe ukazuje na to koliko je bitno da ostatke koje ostavljamo iza sebe, pametno rasporedimo. Jedno  šokatno  istraživanje je pokazalo da čak i u našem organizmu ostaje oko 30 odsto plastike. To kako se ponašamo prema svojoj okolini ima direktan uticaj na nas, kao i na naše potomke.

Ako ste počeli, ili makar razmatrate da počnete  da  meditirate, to je već dobar znak. Ta staza na koju ste zakoračili označava vaš put razvoja i rada na sebi. Do promene, pre svega, mora doći u vama, i upravo vi imate resurse za tu promenu.

Meditacija nas uči da postajemo svesni svojih obrazaca, navika  i ponašanja, ali nas uči i kako da napravimo otklon od njih, kako bismo mogli da reagujemo i da ih menjamo. Takođe, dragocen poklon meditacije i midnfulnesa jeste spoznaja da smo deo umreženog sistema sa ljudima koji utiču na nas, ali i da smo deo planete.

Od momenta našeg rođenja mi smo u neprekidnoj interakciji sa planetom, neodvojivi smo deo ekosistema: deo smo stanovništva koje koristi resurse planete na stotine načina i za stotine svojih najrazličitijih potreba. Uz pomoć mindfulnesa mi zaista možemo doći do dubokog razumevanja da meditacija  nije samo potraga za sobom, već i precizno pozicioniranje sebe u globalom koordinatnom sistemu.

Meditacija nas uči da postajemo svesni svojih obrazaca, navika  i ponašanja, ali nas uči i kako da napravimo otklon od njih, kako bismo mogli da reagujemo i da ih menjamo. Takođe, dragocen poklon meditacije i mindfulnesa jeste spoznaja da smo deo umreženog sistema sa ljudima koji utiču na nas, ali i da smo deo planete.

Potrebno je da zaista razumemo da planetu samo pozajmljujemo od svoje dece. Setite se toga svaki put kada u ruci budete držali plastičnu kesu. Zapitajte se koliko vam je zaista neophodna u tom trenutku.

Svakodnevno vežbanje mindfulnesa će proširiti vaše uvide o tome gde i kako možemo da smanjimo upotrebu pastike i materijala koji se teško ili čak nikako ne recikliraju.

Zato evo plana pomoću kog će mindfulness spasiti svet:

1. Shvaticete koliko vam zaista stvari treba. Često smo meta agresivnih markeninških kampanja, koje kao posledicu imaju kupovinu stvari koje nam zaista nisu potrebne.

2. Stvorićete svesnost o kupovini proizvoda koji potiču iz vaše najblize sredini. Tako kupovinom lokalnog, smanjujemo potrošnju energije, na prevoz namernica.

3. Pakujete u platnene torbe, koje možete iznova i iznova koristiti, je ključan deo osvešćene individue. Samim tim ćemo doprineti smanjenju proizvodnje pastičnih kesa i kutija, kojima je potrebno mnogo vremena da se recikliraju.

4. Napravite to kao obavezu. Obavežite se.